Projecten omgeving Kentalis

Welkom op de projectenomgeving van Kentalis. Op dit moment zijn enkele actuele projecten beschreven, op korte termijn wordt het projectaanbod verder uitgebreid. Projecten die bedoeld zijn om onze kennis en expertise te verstevigen. Projecten aan de hand waarvan wij onze kennis en de toepassing ervan evalueren en innoveren. Zodat wij op de best mogelijke manieren vorm kunnen blijven geven aan het onderwijs, de zorg en de diagnostiek voor mensen voor wie horen of communiceren niet vanzelfsprekend is.

Aan de rechterkant is een volledig en beknopt overzicht van onze projecten en onderzoeken digitaal beschikbaar.

 

Kentalis: samen sterk in communicatie

Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie.

Meer informatie vindt u op de algemene website van Kentalis.