Corona

Update: 15 juli 2021

Ons audiologisch onderzoek, onze intramurale en extramurale zorg en ons onderwijs blijven we verantwoord en veilig aanbieden. Uiteraard nemen wij alle voorzorg in acht en volgen we nauwgezet de richtlijnen van de overheid.

Audiologische centra en behandellocaties

Onze audiologische centra blijven de zorg verantwoord en veilig aanbieden. Dat geldt ook voor onze zorg en behandeling.  

Onderwijs

Onze scholen zijn open. Het onderwijs passen wij aan conform de richtlijnen van de overheid, zoals onder andere de quarantaineregels en het dragen van mondkapjes op de schoolgangen binnen het voorgezet speciaal onderwijs.

Wonen & Dagbesteding

  • De dagbesteding gaat weer in stappen open. Per locatie en per cliënt wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor dagbesteding.
  • Bewoners die werken vanuit de WSD blijven werken zolang dit geen risico oplevert voor henzelf of voor kwetsbare medebewoners.
  • Cliënten kunnen weer logeren. Per locatie worden maatwerkafspraken gemaakt met cliënten en ouders vertegenwoordigers.  

Kennisevenementen

Wij organiseren online kennisevenementen. Raadpleeg hiervoor onze agenda. Meer informatie vind je op je website van de rijksoverheid.