Corona

Update: 3 november 2021

Ons audiologisch onderzoek, onze intramurale en extramurale zorg en ons onderwijs blijven we verantwoord en veilig aanbieden. Uiteraard nemen wij alle voorzorg in acht en volgen we nauwgezet de richtlijnen van de overheid.

Audiologische centra en behandellocaties

Onze audiologische centra blijven de zorg verantwoord en veilig aanbieden. Dat geldt ook voor onze zorg en behandeling. In de gangen bij de audiologische centra is het dragen van mondkapjes verplicht naast het houden van 1,5 meter afstand.

Onderwijs

Onze scholen zijn open. Het onderwijs passen wij aan conform de richtlijnen van de overheid. Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

Wonen & Dagbesteding

  • Per locatie en per cliënt wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor dagbesteding.
  • Bewoners die werken vanuit de WSD blijven werken zolang dit geen risico oplevert voor henzelf of voor kwetsbare medebewoners.
  • Cliënten kunnen logeren. Per locatie worden maatwerkafspraken gemaakt met cliënten en ouders vertegenwoordigers.  

Kennisevenementen

Wij organiseren zowel online als fysieke kennisevenementen. Uiteraard nemen wij alle voorzorg in acht en volgen we nauwgezet de richtlijnen van de overheid. Raadpleeg onze agenda

Meer informatie vind je op je website van de rijksoverheid.