Corona

Update: 4 januari 2021

Vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus geldt in Nederland sinds 19 december een lockdown. Vanaf 10 januari mogen de scholen binnen het basis en voortgezet onderwijs weer open. Ook de scholen van Kentalis zijn vanaf 10 januari weer open. Ons audiologisch onderzoek, onze intramurale en extramurale zorg blijven we eveneens verantwoord en veilig aanbieden. Uiteraard nemen wij alle voorzorg in acht en volgen we nauwgezet de richtlijnen van de overheid.

Audiologische centra en behandellocaties

Onze audiologische centra blijven de zorg verantwoord en veilig aanbieden. Dat geldt ook voor onze zorg en behandeling. In de gangen bij de audiologische centra is het dragen van mondkapjes verplicht naast het houden van 1,5 meter afstand.

Onderwijs

Onze scholen zijn vanaf 10 januari weer open. Ook ambulante begeleiding is mogelijk in afstemming met de reguliere school. Voor de scholen gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Op school houdt iedereen zich aan de basisregels: handen wassen, afstand houden, testen, frisse lucht.

Wonen & Dagbesteding

  • Het aantal bezoekers is teruggebracht naar twee vaste bezoekers per cliënt binnen de eigen ruimte. 
  • Met kerst en oud en nieuw geldt het aantal van vier bezoekers per cliënt binnen de eigen ruimte. Er is sprake van maatwerk waar nodig

Kennisevenementen

Wij organiseren momenteel alleen online kennisevenementen. Raadpleeg onze agenda

Meer informatie vind je op je website van de rijksoverheid.