Congres - ambulante begeleiding in het voortgezet onderwijs en mbo

25 jan

Werk je als ambulant begeleider met leerlingen die voorgezet onderwijs of een mbo-opleiding volgen? Of werk je bij een school voor vso (cluster 2)? Laat je inspireren door lezingen en workshops en wissel ervaringen uit.

Locatie
Utrecht
Adres
The Colour Kitchen, Pr. Christinalaan
1
3554 JL
Utrecht
Aanvangsdatum
Aanvangstijd
09:30
Einddatum
Eindtijd
16:30
Evenement
symposium
Kosten
Gratis
Voor
Voor ambulant begeleiders die werken met leerlingen van reguliere VO en/of MBOscholen of met leerlingen op een VSO-school cluster 2.

'Inspireren en verbinden'

Werk je als ambulant begeleider met leerlingen die voorgezet onderwijs of een mbo-opleiding volgen? Of werk je bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2)? We ontmoeten je graag tijdens het congres over ambulante begeleiding in het voortgezet onderwijs & mbo. We gaan in op het begeleiden van pubers en jongvolwassenen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of die slechthorend of doof zijn. Laat je inspireren door lezingen, ga zelf aan de slag tijdens workshops en wissel ervaringen uit met collega’s en vakgenoten.

Programma

09.30 – 10.00 Ontvangst
10.00 – 10.15 Opening door Steven van Voornveld, dagvoorzitter
10.15 – 11.00 Plenair: Lezing van Jacqueline Boerefijn, docent Biologie en Master toegepaste Positieve Psychologie
11.00 – 11.15 Pauze

11.15 – 12.15 Workshopronde 1:

Stille Gym - Maaike Ferf Jentink
Wat Werkt? - Wilfred Woutersen
Executieve functies bij pubers - Ellen Jansen en Lucille Schaapveld
BPV Document - Ynke Dijkstra en Gerbrand Breederveld
Positieve antennes - Jacqueline Boerefijn

12.15 – 13.15 Lunch


13.15 – 13.45 Plenair: Energizer met Michiel de Bruijn van Moofy
13.45 – 14.45 Workshopronde 2:

OpStap - Mariëlle Vermeulen en Meike van Genugten
SH Jong - Amber van Buuren
Participatiewet - Mark Hoogendijk en Peter Killestijn
Referentieniveaus - Mieke Berends en Gerbrand Breederveld
Positieve vensters op de wereld - Martian Slagter
14.45 – 15.45 Workshopronde 3:

Werkpad - Clemens de Jager
Participatiewet - Mark Hoogendijk en Peter Killestijn
Aanpassingen toetsen en examens - Mieke Berends
VO MBO-AB team anders - Remco Aaten en Willard Bax
Positieve vensters op de wereld - Martian Slagter
15.45 – 16.15 Plenair: Afsluiting door Steven van Voornveld

Gedurende de hele dag kun je bij de workshop ‘Geven en nemen’ ervaringen uit wisselen over de werkzaamheden van de ambulant begeleider in het VO - MBO. Christina de Vin nodigt je uit om je tips en tops over het congres te delen en gebruik te maken van de ‘ervaringsmuur’.

Workshopronde 1:

Stille Gym

Door: Maaike Ferf Jentink, CIOS sport
Communiceren doe je niet alleen met je stem. Je communiceert met je lijf, met je ogen en met je handen. Tijdens de Stille Gym speel je een spel zonder je stem te gebruiken. Deze workshop geeft je meer inzicht in de wereld van dove mensen en kennis over verschillende manieren van communicatie.

Wat Werkt?

Door: Wilfred Woutersen, autismedeskundige en coach
Een Introductie van de methode “Wat werkt…”, winnaar van de Arbeidsontwikkelprijs en gekozen als eìeìn van de Best Practices door Zorgkantoor Achmea.
Je krijgt uitleg over hoe een digitaal portefolio op maat wordt gemaakt. “Wat werkt…” leidt uiteindelijk tot concrete afspraken, die voor zowel de persoon in kwestie als zijn omgeving passend zijn.

Executieve functies bij pubers

Door: Ellen Jansen en Lucille Schaapveld, Ambulant begeleiders MBO en VO Kentalis Arnhem
In een schoolloopbaan van een jongere wordt er een groot beroep gedaan op executieve functies: organiseren, plannen, doelgericht werken, motivatie, flexibiliteit, reguleren van emoties, werkgeheugen, taakinitiatie. Veel jongeren met TOS 60 % en DSH 30% hebben problemen met deze functies. Hoe help je deze jongeren? Tips en trucs leer je tijdens deze workshop.

Succesvolle stages in het VO/MBO

Door: Ynke Dijkstra en Gerbrand Breederveld, ambulant begeleiders uit Noord Nederland en Zoetermeer
Wat is er nodig voor succesvolle stages? Maak kennis met het handige document van de landelijke werkgroep VO/MBO van Simea. Ontdek hoe je dit document kunt gebruiken op school en hoe je afspraken maakt voor een ondersteuningsplan.

Positieve antennes

Door: Jacqueline Boerefijn, biologiedocent en Master toegepaste positieve psychologie.
Wat zijn je positieve kanten? Benoem ze eens? Door te oefenen wordt het steeds makkelijker om de positieve kanten te zien en te benoemen. Bij jezelf, bij je collega’s en bij de leerlingen. Ontdek hoe je toegepaste positieve psychologie kan inzetten in jouw werk.

Workshopronde 2:

OpStap

Door: Mariëlle Vermeulen en Meike van Genugten, ervaringswerkers TOS.
Hoe word je zelfstandig als je TOS hebt? Wat zijn de problemen die een jongere met TOS tegenkomt? Wat voor hulp is er nodig? Wanneer kun je beter loslaten? Hoe gaat dat op belangrijke momenten tijdens het volwassen worden? Zoals bijvoorbeeld bij het vinden van een baan en huis en het behalen van een diploma en rijbewijs? De ervaringswerkers geven antwoord op deze en vele andere vragen en geven tips.

Wat doet SH-Jong?

Door: Amber van Buuren, vrijwilliger bij SH-jong
Wat is SH-Jong? Wat doet deze organisatie voor slechthorende jongeren en voor hun ouders? Kom meer te weten over de ervaringen van jongeren die bij SH-jong zijn aangesloten. Ontdek hoe SH-Jong schoolgaande jongeren helpt.

Participatiewet

Door: Mark Hoogendijk en Peter Killestijn, beleidsmedewerker en adviseur onderwijs arbeidsmarkt.
Op 1 januari 2015 werd de Wet Sociale Werkvoorziening, de Wajongwet en de 'Wet Water en Brood' samengevoegd in de participatiewet. Het is de bedoeling dat ook mensen met een arbeidsbeperking werk vinden. Je krijgt informatie over de uitvoering van de wet en de stavaza m.b.t participatie.

Referentieniveaus

Door: Mieke Berends en Gerbrand Breederveld
Hoe kunnen we de leerlingen/studenten meet een cluster 2-indicatie in het vo en mbo ondersteunen in het behalen van het gevraagde referentieniveau?
Vier collega’s hebben – vanuit de Siméa-werkgroep vo/mbo een werkgroep gevormd. Er is een overzicht gemaakt van de taaleisen en welke moeilijkheden TOS-leerlingen daarbij tegenkomen. Het onderdeel “tools” en ”methodieken” zien we graag gevuld worden met jouw eigen tips en good practices.

Positieve vensters op de wereld

Door: Martian Slagter, trainer en teamcoach
De manier waarop je naar de contacten die je met anderen hebt kijkt, bepaalt voor een groot deel de kans van slagen op een goede communicatie en betrokkenheid. Vanuit welk venster kijk jij naar ouders van jouw leerlingen? In deze workshop leer je de relatie die je met ouders hebt op een positieve manier te beïnvloeden met aandacht voor actie en interactie.

Workshopronde 3

Werkpad

Door: Clemens de Jager, manager Werkpad
De inclusieve samenleving is heel hip en prominent aanwezig in discussies en de media, hoewel het met alle regels erg lastig is voor onze doelgroepen actief te blijven op de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we dat jongeren met een arbeidsbeperking een baan vinden en aan het werk blijven? Aan de hand van praktijkvoorbeelden van Werkpad laat Clemens zien wat nodig is en wat kan.

Participatiewet

Door: Mark Hoogendijk en Peter Killestijn

Aanpassingen toetsen en examens

Door: Mieke Berends
Over aanpassingen bij toetsen en examens in het vo en mbo blijken toch elk jaar weer veel vragen te zijn. Het is fijn als ambulant begeleiders dan duidelijkheid kunnen verschaffen. In de workshop komen de actuele wettelijke regelingen en bestaande brochures aan bod en gaan we vooral worden in op de aanpassingen bij luistervaardigheid en mondelinge taalvaardigheid.

VO MBO-AB team anders

Remco Aaten en Willard Bax, ambulante begeleiders VO/MBO Noord-Nederland
Wat zijn de verschillen in ambulante begeleiding van leerlingen in het primair onderwijs en leerlingen in het VO/MBO? Dient planmatig werken binnen het VO en MBO op dezelfde manier georganiseerd te zijn als in het primair onderwijs? Hoe zorgen wij ervoor dat onze aanpak aansluit bij de doelgroep? Deel je ervaringen!

Positieve vensters op de wereld

 Door: Martian Slagter