Crossing the barriers (Taalgrenzen)

Op 3 november 2021 vindt een online kennisevenement plaats ter afsluiting van het project ‘Taalgrenzen’.
Read this information in English / Watch the video in International Sign

Doel van het project ‘Taalgrenzen’ is het verbeteren van de zorg voor dove en slechthorende volwassen nieuwkomers. Ook kijken we naar het onderwijs en naar de inburgering voor deze doelgroep. Voertaal is Engels. De inschrijving is nu geopend!

Wegens onvoorziene omstandigheden wordt het landelijke deel van het evenement (eerder gepland op 4 & 5 november) uitgesteld naar het voorjaar van 2022. Meer informatie over nieuwe data volgt snel!

Toegankelijk

​​​Het evenement is toegankelijk voor iedereen, er zijn tolken die vertalen van NGT naar gesproken Nederlands en andersom en tolken die van International Sign naar Engels vertalen en andersom.

Meer informatie

Heb je vragen, neem dan contact op via de mail: kennisevenementen@kentalis.nl

De voertaal van dit evenement is Engels, deelname is gratis.