Geannuleerd - Kenniscafé - TOS-beleving

Hoe voelt het om niet goed uit je woorden te komen? Hoe is het om niet begrepen te worden? Zelf ervaren wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van de theorie. Het kweekt begrip voor een kind met TOS en laat je beter observeren. Je wordt bewust van het probleem, maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de taalontwikkelingsstoornis. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer men het zelf heeft ervaren.

Het programma

Tijdens dit gratis toegankelijke kenniscafé ervaar je zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Daarnaast gaan we in op de gevolgen van taalproblemen voor de communicatieve redzaamheid van kinderen. Je krijgt verschillende opdrachten. Iedere opdracht is gelinkt aan één van de taaldomeinen: spraakproductie, spraakperceptie, grammaticale kennisontwikkeling, woordenschat en taalgebruik. Na iedere opdracht bespreek je hoe je het hebt ervaren en hoe dat is voor een kind met TOS in jouw omgeving. Ook krijg je tips over hoe je een kind kunt helpen of hoe je rekening kunt houden met TOS.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden tot en met 11 november 2020. Aan het kenniscafé  kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen met Inge Hutzezon.

Door het coronavirus worden er tijdens het kennisevenement extra maatregelen getroffen. Wij vragen je om je aan deze maatregelen van het RIVM en GGD te houden.