Informatiemiddag voor verwijzers: Spraak-taal problemen bij jonge kinderen

Jongere kinderen met spraak- en taalproblemen willen we zo goed mogelijk helpen. Het is belangrijk om deze problemen zo snel mogelijk te signaleren en zo nodig te behandelen. Spraak- en taalproblemen kunnen op zichzelf staan, maar ook samenhangen met andere ontwikkelingsproblemen. Vaak is dat nog moeilijk in te schatten op jonge leeftijd.

In deze bijeenkomst geven Kentalis en Libra uitleg over:

  • De mogelijkheden die je hebt als verwijzer om hierover een inschatting te maken
  • Wat het audiologisch centrum kan doen om de problematiek te verhelderen en adviezen te geven
  • Wat vroegbehandeling kan bieden bij kinderen met een (vermoeden van) taalontwikkelingsstoornis

Programma

  • 15.30 - 16.00 uur: Inloop met koffie/thee
  • 16.00 - 16.15 uur: Welkom en een toelichting op de middag
  • 16.15 - 17.00 uur: Wat te doen als er zorgen zijn over de spraak/taal ontwikkeling van een jong kind?
  • 17.00 - 17.30 uur: Wat doet het audiologisch centrum voor deze kinderen?
  • 17.30 - 18.00 uur: Wat is de inhoud van vroegbehandeling?
  • 18.00 uur            : Afsluitende borrel

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 31 maart digitaal aanmelden via onderstaande aanmeldknop of via deze aanmeldlink. Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je een bevestiging.

Meer informatie

Ben je verhinderd, maar wel geïnteresseerd in het thema? Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kentalis Audiologisch Centrum Eindhoven via aceindhoven@kentalis.nl.