Inloopmiddag Kentalis Taaltrein Dokkum, Vroegbehandeling voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Het is van groot belang dat kinderen met een vermoeden van TOS zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en passende begeleiding of behandeling krijgen. Op de Taaltrein biedt Kentalis vroegbehandeling voor kinderen met TOS. Maak kennis met de Taaltrein en wandel gerust binnen tijdens onze inloopmiddag in Dokkum.

Programma

  • Om 15.30 uur, 16.30 uur en 17.30 uur is er een korte presentatie ‘Signaleren van TOS bij peuters’
  • Informatie en materialen: onder andere over het taalprogramma van Kentalis, Floorplay, Sensorische Informatieverwerking, Totale Communicatie, Nederlands met Gebaren, aanmelding en doorverwijzing naar Kentalis
  • Ontmoetingsplek

Meer informatie

Voor meer informatie over deze inloopmiddag kun je contact opnemen met Machteld Kort, e-mail m.kort@kentalis.nl

Heb je een vraag of wil je meer informatie over onderzoek, diagnostiek, onderwijs of zorg bij Kentalis? Neem contact met ons op via 0800 53 68 25 47 (gratis) of info@kentalis.nl.