Inloopmiddag Kentalis Taaltrein Hoogeveen, vroegbehandeling voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Het is van groot belang dat kinderen met een vermoeden van TOS zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en passende begeleiding of behandeling krijgen. Op de Taaltrein biedt Kentalis vroegbehandeling voor kinderen met TOS. Maak kennis met de Taaltrein en wandel gerust binnen tijdens onze inloopmiddag in Hoogeveen!

Programma

  • Stands met informatie en materialen: onder andere over het taalprogramma van Kentalis, Floorplay, Sensorische Informatieverwerking, Totale Communicatie, Nederlands met Gebaren, oudercursussen en ander systeemgericht aanbod, aanmelding en doorverwijzing naar Kentalis, etc.
  • Rond 15.30 uur en 16.30 uur is er een korte workshop ‘Herken problemen in de spraak/taalontwikkeling’.
    Wil je graag zeker zijn van een plekje bij de workshop? Dan kun je je voor dit onderdeel apart aanmelden via dit online aanmeldformulier. Vol = vol.
  • Ontmoetingsplein

Meer informatie

Lees op onze website meer over de behandeling van jonge kinderen met TOS: www.kentalis.nl. Mocht je bovenstaande datum niet aanwezig kunnen zijn, maar wil je wel graag meer informatie of een workshop/ voorlichting over TOS? Neem gerust contact op met Ella Ottens, via e.ottens@kentalis.nl.