Kennisavond Zwolle e.o.

Kentalis in Zwolle organiseert binnenkort weer haar jaarlijkse kennisavond over zorg en onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), bedoeld voor ouders en professionals. Ouder(s)/verzorger(s), familie, oppas, professionals uit zorg en onderwijs zijn van harte welkom tijdens deze kennisavond.

Aanmelden

Aanmelden voor de workshops tijdens deze kennisavond kan tot 10 maart via het aanmeldformulier. Er is een maximum aantal deelnemers, dus reageer op tijd. De inhoud van de workshops wordt hieronder beschreven. Sommige workshops worden twee keer gegeven. Soms wordt er aangegeven voor wie, ouders of professionals.

Overzicht van de workshops

TOS beleving
Verschillende workshopleiders

In deze workshop gaat u zelf beleven hoe het is om niet uit je woorden te komen en hoe het kan voelen als je niet begrepen wordt of de ander niet begrijpt. Hierdoor krijgt u meer begrip voor een kind met TOS en een beter inzicht in wat een kind met TOS nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
Let op bij inschrijving: deze workshop wordt afzonderlijk aangeboden voor ouders en professionals


De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS
Elaine Perdaems, speltherapeut en sociale vaardigheid-trainster Enkschool

Waarom gaat het samenspelen bij kinderen met TOS regelmatig niet vanzelf? 
U krijgt ideeën en tips aangeboden om uw kind beter te begeleiden in het samenzijn en samenspelen met andere kinderen. 
Alleen voor ouders!


Help, mijn kind is onverstaanbaar! Workshop over kinderen met een fonologische spraakstoornis
Talitha Haytink en Marlie Kramer, logopedisten Enkschool Zwolle

Sommige kinderen zijn heel moeilijk te verstaan. Soms zijn ze zelfs onverstaanbaar. Dit is voor het kind en zijn omgeving een groot probleem. Hoe komt het dat een kind onverstaanbaar is en wat kunnen we eraan doen?  In deze workshop leggen we uit wat een fonologische spraakstoornis is en laten we voorbeelden horen van kinderen met deze stoornis. We gaan in op de vraag wat het voor het kind en de omgeving betekent om een fonologische stoornis te hebben. We vertellen hoe we het kind hiermee kunnen helpen, op school en thuis.
Let op bij inschrijving: deze workshop wordt afzonderlijk aangeboden voor ouders en professionals
 

TOS en het gebruik van gebaren
Angelique Bender, logopedist Enkschool Zwolle

Een korte introductie over het nut van Nederlands ondersteund met Gebaren voor jonge kinderen met TOS. Met natuurlijk praktisch oefenen.


Herken problemen in de spraaktaalontwikkeling 0-5 jaar
Ellen Groeneveld, logopedist en Elsa Goedhart, pedagogisch behandelaar vroegbehandeling TOS

Hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling van een kind? Hoe merkt u of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? In de workshop leert u de signalen van TOS herkennen en wordt stil gestaan bij welke stappen je kunt nemen bij signalen van TOS.  


Meertaligheid en TOS
Dinette van de Put en Ursela Vlaskamp, ambulant begeleiders, ambulante dienstverlening Zwolle

Wat als blijkt dat een meertalig kind zowel in zijn/haar moedertaal als in het Nederlands problemen ervaart. Wanneer is het een taalachterstand (NT2), wanneer is er sprake van TOS? Hoe kunt u als ouder of professional ondersteunen? Hoe kan school meertaligheid een plek geven in de klas?
 

TOS en Executieve functies
Nicole Wassink-Mijnders, Gedragskundige-orthopedagoog, ambulante dienstverlening Zwolle

Je kent ze vast… Het kind dat steeds vergeet welke materialen het nodig had? De kleuter die na twee minuten in de kring van zijn stoel valt? Het meisje dat maar door de klas blijft dwalen en nergens aan begint. De jongen die telkens onenigheid met klasgenoten heeft tijdens het voetballen. 
Dat zijn vaak de kinderen waarbij de executieve functies nog niet voldoende zijn ontwikkeld. 
Om executieve functies te kunnen ontwikkelen, heeft een kind taal nodig. Executieve functies, taal en gedrag zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden! In deze workshop kijken we naar de relatie tussen taal, gedrag en executieve functies.


TOS ontmoetingscafé voor ouders
Omdat ouders van kinderen met TOS elkaar niet vaak ontmoeten, creëren we deze avond een plek om dat wel te kunnen doen. Dit kan gedurende een workshopronde, maar er is ook vrije inloop. Er zijn op de achtergrond professionals aanwezig om vragen te beantwoorden.

Gedurende de hele avond

Informatiestand FOSS
De gehele avond is de FOSS aanwezig met een stand om informatie te geven, vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan. FOSS is een landelijke oudervereniging voor en door ouders van kinderen met TOS of slechthorendheid.

De kracht van prentenboeken 
Prentenboeken kunnen op veel manieren ingezet worden om taal uit te breiden. We laten zien (beelden uit) hoe dit in scholen gedaan kan worden via een verteltafel.

Tafel met boeken en informatie over TOS en informatiefolders van het audiologisch centrum

Parkeren en vragen

Kom je met de auto? Parkeer de auto dan naast de school bij de Stilohal (Van Wevelinkhovenstraat 105) óf achter de Jumbo (Hogenkampsweg 10). Zo voorkomen we parkeeroverlast voor bewoners. Voor vragen kunt u contact opnemen met Erna Kruizinga, telefoon 038 455 44 00 of 06 20 28 75 35.