Kenniscafé - Beleef hoe het is om slechthorend te zijn

Zelf ervaren hoe het is om slechthorend te zijn, doet veel meer dan alleen het uitleggen van theorie. Het kweekt begrip voor een kind dat slechthorend is, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem en vooral ook van de doorwerking ervan.

Programma

Aan de hand van verschillende opdrachten ervaar je hoe het is om slechthorend te zijn. Na iedere opdracht bespreek je jouw ervaringen en vertaal je hoe dat is voor een kind in jouw omgeving dat slechthorend is. Ook krijg je tips hoe je een kind kunt helpen of rekening kunt houden met zijn of haar gehoorverlies. Daarnaast wordt ingegaan op wat problemen met taal betekenen voor de communicatieve redzaamheid van kinderen.

Voor wie?

Voor professionals binnen de (jeugd)zorg, het onderwijs of in de kinderopvang die werken met kinderen die slechthorend zijn.

Meer informatie?

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Doortje Bongaarts via d.bongaarts@kentalis.nl.