Kenniscafé ‘Buitencategorie’ voor audiciens

Elke klant met een gehoorprobleem willen we zo goed mogelijk helpen. Maar wat als een zorgverzekeraar het hoortoestel niet vergoedt? Het vraagt van audiciens en audiologische centra een flinke inspanning om toch een vergoeding voor deze toestellen te krijgen. Hoe gaan we met deze buitencategorie om en hoe kan het beter? Graag nodigen wij audiciens uit voor het gratis toegankelijke kenniscafé. Samen bespreken we het thema ’Buitencategorie’ en hoe we hierbij onderling beter op elkaar kunnen inspelen. Dit kenniscafé is een gezamenlijk initiatief de audiologische centra van Kentalis in Sint-Michielsgestel en Eindhoven.

Programma

• 17.00 - 18.00 Inloop met hapje en mogelijkheid tot bezoek museum voor doven onderwijs
• 18.00 - 18.30 Welkom en een toelichting op de avond door Erwin Baas, klinisch fysicus audioloog bij Kentalis
• 18.30 - 19.00 Casusbespreking plenair
• 19.00 - 20.00 Casusbespreking in groepen, begeleid door een master of klinisch fysicus audioloog
• 20.00 - 20.30 Plenaire presentatie van Werkpad: Soms is bij een slechthorende in een werksituatie meer nodig dan alleen een technische aanpassing. Werkpad kan dan van dienst zijn.

Casusbespreking

Een klankbordgroep van audiciens vanuit verschillende ketens en vrije vestigingen levert casussen aan. Heb je een interessante casus, lever deze dan digitaal aan. We kijken of deze casus geschikt is om plenair of in een groep te bespreken.

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 18 september digitaal aanmelden. Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je een bevestiging.
 

Meer informatie

Ben je verhinderd, maar wel geïnteresseerd in het thema? Of heb je vragen? Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Kentalis Audiologisch Centrum
Erwin Baas, klinisch fysicus audioloog
Theerestraat 42, 5271 GD Sint-Michielsgestel
T 073 558 87 55
E E.baas@kentalis.nl