Kenniscafé - de (niet) pratende peuter

Er zijn meer kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) dan met autisme. Toch is TOS minder bekend terwijl het grote gevolgen heeft voor het kind.

Een taalontwikkelingsstoornis zie je niet aan de buitenkant. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder is er ‘niets met ze aan de hand’, hun intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling zijn normaal. Sommige kinderen hebben of krijgen bijkomende problemen, bijvoorbeeld op het gebied van sensorische integratie, geheugen, auditieve aandacht, verwerkings-, lees- en spellingsproblemen. Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis kan ook leiden tot problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen gaan zich terugtrekken, omdat ze niet begrepen worden of vertonen moeilijk gedrag omdat ze niet uit de voeten kunnen met taal.

Programma

Het kenniscafé heeft als doel professionals te informeren over de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind: De workshop ‘De (niet) pratende peuter’ gaat in op: Wat is TOS? Hoe herken je TOS? Tijdens de workshop krijg je ook handvatten om de taal van het jonge kind te stimuleren. 

Aanmelden en meer informatie

Je kunt je digitaal aanmelden. Voor meer informatie kun je contact opnemen via breda@kentalis.nl.