Kenniscafé - De (niet) pratende peuter

Eén op de twintig jonge kinderen heeft problemen met het spreken en/of begrijpen van taal. Deze kinderen kunnen vaak niet goed duidelijk maken wat ze bedoelen. Of ze begrijpen anderen soms niet. Een taalontwikkelingsstoornis werkt door in het alledaagse leven en in de sociaal en emotionele ontwikkeling van het kind.

Het is belangrijk dat signalen van een spraak en/of taalstoornis tijdig worden herkend en dat er een interventie kan plaatsvinden. Dit voorkomt leerproblemen en ontwikkelingsproblemen gedurende de basisschoolperiode en zelfs in het verdere leven. Voorschoolse instellingen waaronder kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en leerkrachten binnen het onderwijs hebben een belangrijke signaleringsfunctie. 

Tijdens dit gratis toegankelijke kenniscafé wordt de normale spraak- en taalontwikkeling kort besproken. Je krijgt uitleg wat een taalontwikkelingsstoornis is en hoe je het herkent. Ook krijg je een aantal handvatten en tips om de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind te stimuleren. De workshop bestaat uit een theoretisch gedeelte afgewisseld met interactieve opdrachten.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith Alvarez, tilburg@kentalis.nl.

Door het coronavirus worden er tijdens het kennisevenement extra maatregelen getroffen. Wij vragen je om je aan deze maatregelen van het RIVM en GGD te houden.