Kenniscafé - de (niet) pratende peuter

Er zijn veel meer kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) dan met autisme. Toch is TOS minder bekend, terwijl het grote gevolgen heeft voor het kind. Daarom organiseert Kentalis op maandag 9 september het gratis kenniscafé ‘De (niet) pratende peuter’.

Een taalontwikkelingsstoornis kun je aan de buitenkant niet zien. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Verder is er ‘niets met ze aan de hand’, hun intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling zijn normaal. Sommige kinderen hebben of krijgen bijkomende problemen, bijvoorbeeld op het gebied van sensorische integratie, geheugen, auditieve aandacht, verwerkings-, lees- en spellingsproblemen. Het hebben van een taalontwikkelingsstoornis kan ook leiden tot problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen gaan zich terugtrekken, omdat ze niet begrepen worden of vertonen moeilijk gedrag omdat ze niet uit de voeten kunnen met taal.

Programma

Het kenniscafé heeft als doel professionals te informeren over de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind: De workshop ‘De (niet) pratende peuter’ gaat in op: Wat is TOS? Hoe herken je TOS? Tijdens de workshop krijg je ook handvatten om de taal van het jonge kind te stimuleren. We behandelen theorie en oefenen interactief door korte opdrachten, filmpjes en ervaringsoefeningen. Afhankelijk van de vragen die er zijn, gaan we dieper in op de onderwerpen zoals taalachterstand, meertaligheid en slechthorendheid.

Voor aanvang van de workshop kan er een kijkje worden genomen in de behandelruimte.

Aanmelden en meer informatie

Je kunt je digitaal aanmelden. Nadat je je hebt ingeschreven ontvang je een bevestiging. Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Laura Dobber, pedagogisch behandelaar, via l.dobber@kentalis.nl.

Verhinderd, maar wel geïnteresseerd?

Als je niet in de gelegenheid bent om te komen, maar wel meer wilt weten over TOS, dan is (zonder extra kosten) een presentatie op locatie mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura Dobber, pedagogisch behandelaar, via l.dobber@kentalis.nl.