Kenniscafé - de (niet) pratende peuter

De meeste kinderen gaan praten, maar dit gaat niet bij alle kinderen vanzelf. Sommige kinderen beginnen later met praten, andere kinderen spreken in te korte zinnen of zijn onverstaanbaar. Dan kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Tijdens dit gratis kenniscafé voor medewerkers in de kinder- en peuteropvang, gaan we in op de spraak- en taalontwikkeling van het jonge kind en de vroegtijdige herkenning van taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Je bent van harte welkom!

Programma

19.00 - 19:30 uur Inloop
19.30 - 21.30 uur Workshop ‘De (niet) pratende peuter’
21.30 - 22:00 uur Afsluiting

Aanmelden

Je kan je tot 25 februari a.s. online aanmelden. Schrijf je snel in, want vol = vol. Bij grote belangstelling proberen wij op korte termijn een tweede datum te organiseren.