Kenniscafé 'Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling 0-5 jaar' en 'Spelend leren communiceren'

Tweeluik:
Deel 1 (18 maart): het kenniscafé 'Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling – 0-5 jaar' gaat over hoe de normale spraak- en taalontwikkeling van peuters/kleuters verloopt en hoe je merkt of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Wanneer trek je aan de bel en hoe bespreek je je zorgen met ouders? Aan de hand van activerende oefeningen, korte blokjes theorie en praktijkgerichte oefeningen, leer je de signalen van TOS herkennen. Ook leer je welke stappen je kunt zetten bij het signaleren van TOS. 

Deel 2 (8 april): Het interactieve kenniscafé 'Spelend leren communiceren' biedt handvatten voor de communicatie met peuters met een (vermoedelijke) TOS. Kinderen met TOS functioneren beter als professionals zich inleven in het kind en zorgen voor veel plezierige interactie. Dat is niet altijd eenvoudig bij kinderen met taalproblemen, vooral omdat zij minder initiatieven nemen en hun initiatieven vaak subtiel zijn en niet opvallen. In deze voorlichting worden een aantal praktische vaardigheden aangereikt. Hiermee leer je hoe je veel positieve communicatiemomenten kunt creëren voor elk kind in de groep en speciaal voor kinderen met TOS.

Wat is TOS?

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

TOS op tijd signaleren

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch wordt TOS regelmatig niet of laat herkend. Het vroegtijdig signaleren van TOS kan lastig zijn en is daarom een belangrijk thema van deze voorlichting. Het is van groot belang dat kinderen met een vermoeden van TOS zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en passende begeleiding of behandeling krijgen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen.

Voor wie?

Deze voorlichting is bedoeld voor pedagogisch professionals en gastouders binnen de (naschoolse) kinderopvang, logopedisten en andere paramedici, huisartsen, jeugdartsen, professionals binnen de jeugdzorg, studenten (mbo, hbo en universitair) en andere geïnteresseerden.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via deze link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, wijs hen dan op deze kenniscafés. Er geldt een maximum aantal deelnemers van 18 personen voor deze kenniscafés, dus schrijf je snel in!

Meer informatie

Voor meer informatie over dit kenniscafé of de behandelingen bij Kentalis Limburg kun je per e-mail contact opnemen met de collega's van Voorlichting en Kennisoverdracht via venlo@kentalis.nl.

Twee bijeenkomsten

Dit kenniscafé bestaat uit twee bijeenkomsten. 
18 maart: Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling.
8 april: Spelend leren communiceren.
Als je je inschrijft, dan neem je deel aan beide bijeenkomsten.