Kenniscafé - Logopedie bij kinderen met TOS: bekijk het breed

Tijdens deze avond willen we de band met de vrijgevestigde logopedisten verstevigen en bieden we twee lezingen aan ter verdieping van de kennis van de logopedisten.

Programma

 • 19:00 uur welkom
 • 19:15 uur openingswoord door Margaret Rijnierse
 • 19:30 uur lezing 'Taalontwikkelingsstoornissen en executieve functies' door Daan Hermans
 • 20:15 uur pauze
 • 20:30 uur lezing 'De werkwijze van het Spraak & Taal Ambulatorium van Kentalis' door Annelies Bron
 • 21:15 uur gelegenheid om vragen te stellen
 • 21:30 uur Afsluiting

Lezingen

Het stimuleren van de executieve functies bij kinderen met TOS; een rol voor de logopedist?
Veel kinderen met TOS hebben naast hun problemen in de spraaktaalontwikkeling ook problemen met Executieve Functies. Wat zijn Executieve Functies en waar kun je op letten bij de logopedische behandeling.

Leerdoelen: 

 • Ik weet wat executieve functies zijn
 • Ik kan executieve functies herkennen bij de kinderen die ik in logopedische behandeling heb
 • Ik kan mijn logopedische behandeling aanpassen bij  kinderen die beperkingen hebben in de executieve functies.

De werkwijze van het Spraak & Taal Ambulatorium van Kentalis
Bij sommige kinderen zijn de problemen op het gebied van de taalontwikkeling of de fonologische ontwikkeling zeer hardnekkig. De vooruitgang gaat ondanks logopedische interventie, langzaam. Wat kan het Spraak & Taal Ambulatorium van Kentalis bieden aan kinderen en hun ouders.

Leerdoelen: 

 • Ik weet wat het Spraak & Taal Ambulatorium van Kentalis doet voor kinderen met TOS
 • Wanneer ik een kind dat bij mij in behandeling is, kan ik inschatten of ik het kind kan doorverwijzen naar het Spraak & Taal Ambulatorium

Aanmelden, accreditatie en meer informatie

Je kunt je digitaal aanmelden. Er is accreditatie aangevraagd bij de NVLF. Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen: kennisevenementen@kentalis.nl.