Kenniscafé 'Meertaligheid bij peuters en kleuters' - Zoetermeer

Veel peuters en kleuters in Nederland groeien meertalig op. Heeft een meertalig kind veel moeite met taal, dan kan dit komen door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het risico dat TOS niet op tijd wordt ontdekt, is groter bij meertalige kinderen.

Tijdens deze workshop leer je hoe dit komt en krijg je onder meer uitleg over het verschil tussen een taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis. Ook leer je over hoe je TOS bij meertalige kinderen kunt signaleren.

Wat is TOS?

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk donderdag 8 juni digitaal aanmelden via onderstaande aanmeldknop of deze link. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Als je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, mag je deze uitnodiging uiteraard aan hen doorsturen. Er geldt een maximum aantal deelnemers voor dit kenniscafé, dus schrijf je snel in!

Verhinderd maar wel geïnteresseerd?

Als je niet in de gelegenheid bent om te komen, maar wel meer wilt weten over taalontwikkelingsstoornis of een gegeven workshop, dan is een presentatie op locatie mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Deborah Haar-Opstal, pedagogisch behandelaar, via d.opstal@kentalis.nl