Kenniscafé - Spreken van beweging

Denkend aan de ontwikkeling van het jonge kind zijn er meestal twee centrale pijlers, de taalontwikkeling van het kind en de motorische ontwikkeling van het kind. Iedereen herinnert zich de eerste stapjes en de eerste woordjes van het kind. Maar wat als er iets verstoord is in de ontwikkeling? En in hoeverre is er sprake van wederzijdse beïnvloeding?

Kentalis biedt behandeling voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). En in deze behandeling is veel ruimte en aandacht voor de senso-motorische ontwikkeling. Juist omdat je eerst moet ‘Spreken van beweging’ – het thema van het kenniscafé – om tot leren te komen. 

The child must organize his own brain. The therapist can only provide the milieu conducive to evoking the drive to do so. 

Leren is pas mogelijk als het zenuwstelsel in staat is om prikkels op een adequate wijze te verwerken. Pas wanneer er een goede integratie is van sensorische informatie kom je tot adequate (spraak-) motorische mijlpalen en kan de taalontwikkeling tot bloei komen.

Het doel van het kenniscafé

Het kenniscafé heeft als doel om jou als pedagogisch medewerker van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal te informeren over de sensorische informatieverwerking van het jonge kind en specifiek de invloed hiervan op de taalontwikkeling. Aan de hand van videobeelden wordt er informatie gegeven over de invloed van de zintuigen op het functioneren van een kind. 

Uitgaande van de stelling ‘leren is pas mogelijk als het zenuwstelsel in staat is om prikkels op een adequate wijze te verwerken’ staat meedenken en meedoen in deze workshop centraal. Je krijgt inzicht in je eigen prikkelwaarneming en de invloed op het dagelijks functioneren. Daarnaast is er bewustwording van de invloed van prikkelverwerking van de kinderen binnen jouw eigen werkveld. Denk hierbij aan de indeling van de ruimte, het aanbod van activiteiten en de afwisseling tussen bewegen en stil zitten. 

Aan het eind van de avond heb je ideeën hoe je beweging kunt invlechten in het dagelijkse werk, zodat de kinderen prikkels zo optimaal mogelijk kunnen verwerken en tot leren komen. Ook heb je handvatten gekregen om waar nodig extra hulp in te schakelen waar het gaat om senso-motorische ontwikkeling en taalontwikkeling.

Programma

  • 19.00 – 19.30 uur Inloop
  • 19.30 – 20.15 uur Deel I workshop ‘Spreken van Beweging’ door Amanda Roelofs, kinderoefentherapeut en Melissa Krommedam-Wiegertjes, logopedist, Master SEN en autismespecialist
  • 20.15 – 20.45 uur Pauzedrankje: ontmoeting met behandelaren van de paramedische praktijk de Klimboom Lelystad en het behandelteam vroegbehandeling TOS van Kentalis Lelystad
  • 20.45 -21.30 uur Deel II workshop ‘Spreken van beweging’ en afsluiting 

Aanmelden en meer informatie

Je kunt je digitaal aanmelden. Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je een bevestiging. Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Leanne Rook-Janssen, behandelcoördinator Vroegbehandeling Urk en Lelystad via le.janssen@kentalis.nl.

Verhinderd maar wel geïnteresseerd?

Als je niet in de gelegenheid bent om te komen, maar wel meer wilt weten over TOS dan is (zonder extra kosten) een presentatie op locatie mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leanne Rook-Janssen, behandelcoördinator Vroegbehandeling Urk en Lelystad via le.janssen@kentalis.nl.

Paramedisch praktijk De Klimboom Lelystad