Kenniscafé - Taalproblemen in beeld

De meeste kinderen gaan praten, maar dat gaat niet bij alle kinderen van zelf. Er kan sprake zijn van een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis (TOS). Wil je hier meer over weten? Kom gratis naar het kenniscafé.

Sommige kinderen beginnen later met praten, andere kinderen spreken in te korte zinnen of zijn onverstaanbaar. Dan kan er sprake zijn van een taalachterstand of TOS. Ben jij logopedist of werk je bij een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Kom dan naar dit gratis kenniscafé. Experts geven je tips over het signaleren van taalachterstand en TOS. Ook ga je actief aan de slag met allerlei facetten die samenhangen met een taalachterstand of TOS. Je kunt zelf een keuze maken uit acht workshops.

Programma

19:00 uur Inloop en registratie
19:15 uur Inleiding door Nanouk van Tol (Kentalis)
19:35 uur Start workshopronde 1
20:20 uur Pauze
20:45 uur Start workshopronde 2
21:30 uur Afsluiting

Workshops

Workshops voor kinderdagverblijf-/peuterspeelzaalleiders

1. Learning Language & Loving it (LLL) Door Maartje Kannemans
Het LLL-programma is ontwikkeld om peuterspeelzaal- en kinderdagverblijfleiders praktische handvatten te bieden in het ondersteunen van kinderen, gericht op de spraak-taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling, ongeacht het (communicatie-)niveau of eventuele bijkomende problematieken van een kind. In deze workshop maak je kennis met de basisprincipes van LLL.

2. Meer met muziek Door Saskia Koning
Muziek/zingen is een prachtig middel om interactie/ communicatie op gang te brengen en spraak/taal te stimuleren. Muziek bestaat net als gesproken taal uit georganiseerd geluid. Muziek en taal zijn dan ook nauw met elkaar verweven. Aan de hand van video-opnames zal verteld worden over het gebruik van muziek binnen de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

3. Spreken van Beweging Door Amanda Roelofs en Melissa Krommedam
Leren is pas mogelijk als het zenuwstelsel in staat is om prikkels op een adequate wijze te verwerken. Pas wanneer er een goede integratie is van sensorische informatie kom je tot adequate (spraak-) motorische mijlpalen en kan de taalontwikkeling tot bloei komen. Aan de hand van videobeelden wordt er informatie gegeven over de invloed van de zintuigen op het functioneren van een kind.

4. In gesprek met ouders Door Ingrid Kappert
Hoe ga je het gesprek met ouders aan wanneer je zorgen hebt over de spraak-/taal-ontwikkeling van hun kind? Hoe pak je dit aan zonder
gelijk weerstand op te roepen? In deze interactieve lezing wordt hierop ingegaan.

Workshops voor logopedisten

1. Diagnostiek en behandeling van fonologische problemen Door Renate Maljers
Bij (jonge) kinderen die moeite hebben met verstaanbaar spreken, is er vaak sprake van fonologische problematiek. Hoe zou je deze fonologische problemen het best kunnen aanpakken? Wat werkt wel en wat werkt niet? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we hier graag met de aanwezigen over in gesprek.

2. Executieve functies en taalontwikkeling Door Hans Kaffener
Vanuit een neuropsychologisch perspectief wordt er ingezoomd op executieve functies en taalontwikkeling. Moeite met executieve functies en taal komen vaak tegelijkertijd voor en hebben invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Hoe? Dat wordt duidelijk tijdens deze lezing.

3. Weinig woorden, veel te zeggen Door Caroline Nouwels en Annelies Nouwels
Na een kort theoretisch kader gaan we in op de diagnostiek bij niet of nauwelijks sprekende kinderen en hoe je daaropvolgend de behandeling kunt vormgeven in de eerstelijns logopediepraktijk.

4. Diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen Door Wilma Klaster
Taalstoornissen komen zowel bij eentalige als bij meertalige kinderen voor. Omdat er geen taaltestnormen bestaan voor meertalige kinderen, ligt onder- en over-diagnostisering op de loer. Hoe kunnen we dit voorkomen? Het behandelen van meertalige kinderen vraagt daarbij vaak veel improvisatie

Aanmelden

Meld je voor vrijdag 18 januari aan via het inschrijfformulier. We ontmoeten je graag op 29 januari! Accreditatie voor logopedisten is aangevraagd.