Kenniscafé - Taalproblemen in beeld

De meeste kinderen gaan praten, maar dit gaat niet bij alle kinderen vanzelf. Sommige kinderen beginnen later met praten, andere kinderen spreken in te korte zinnen of zijn onverstaanbaar. Dan kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een taalachterstand.

Werk je bij een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Ben je gastouder? Kom dan naar dit gratis kenniscafé over taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis (TOS). Naast een introductie met algemene informatie over de Taaltrein en onze doelgroep, worden er verschillende workshops gegeven zodat je aan de slag kunt gaan met allerlei facetten die samengaan met een taalachterstand en TOS.

Programma

  • 19:30 uur Inloop
  • 19:45 uur Inleiding over de Taaltrein door Katelijne Hofman (pedagogisch behandelaar)
  • 20:00 uur Start workshop (keuze uit drie workshops)
  • 21:00 uur Afsluiting met mogelijkheid voor vragen en kijkje nemen op de behandelgroep
  • 21:30 uur Einde

Maak zelf een keuze uit de drie workshops:

1. Prikkelverwerking
Door Liske van de Heide, pedagogisch behandelaar, en Rosalie Neutkens, logopedist

Al het leren vindt plaats via de zintuigen. Via de zintuigen wordt informatie opgenomen en verwerkt in het zenuwstelsel. Iedereen heeft zijn eigen zintuiglijke prikkelverwerking, ook wel sensorische informatieverwerking genoemd. Bij jonge kinderen is de sensorische informatieverwerking nog volop in ontwikkeling. Het aanbieden van passende en afwisselende activiteiten en materialen, die de zintuigen van (jonge) kinderen aanspreken is van groot belang bij het leren o.a. van taal. Dit beïnvloedt namelijk het alert zijn en de intrinsieke motivatie van kinderen.

Er worden tips en adviezen gegeven hoe je als professional rekening kunt houden met de prikkelverwerking van kinderen.

2. In gesprek met ouders
Door Simone Brunia, systeemgerichte behandelaar

Hoe ga je het gesprek met ouders aan wanneer je zorgen hebt over de spraak-/taalontwikkeling van hun kind? Hoe pak je dit aan zonder gelijk weerstand op te roepen? In deze interactieve lezing wordt hierop ingegaan.

3. TOS beleving
Door Corrine van Nijhuis, logopedist

Zou je willen beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het is om niet begrepen te worden? We doen tijdens deze workshop samen activiteiten waarbij je zelf kunt ervaren wat een taalontwikkelingstoornis is. Het kweekt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt je bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer men het zelf heeft ervaren. Doe mee!

Aanmelden

Meld je voor vrijdag 3 mei online aan. We zien je graag op 8 mei!