Kenniscafé - TOS beleving (geannuleerd)

Hoe voelt het om niet goed uit je woorden te komen? Hoe is het om niet begrepen te worden?

Zelf ervaren wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van theorie. Het kweekt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer men het zelf heeft ervaren.

Programma

Tijdens dit gratis toegankelijke kenniscafé krijg je verschillende opdrachten en ervaar je zelf hoe het is om TOS te hebben. Ook krijg je tips hoe je een kind kunt helpen of rekening kunt houden met TOS. Daarnaast gaan we in op wat problemen met taal betekenen voor de communicatieve redzaamheid van kinderen.

Je krijgt verschillende opdrachten. Iedere opdracht is gelinkt aan één van de taaldomeinen: spraakproductie, spraakperceptie, grammaticale kennisontwikkeling, woordenschat en taalgebruik. Na iedere opdracht bespreek je hoe je het hebt ervaren en hoe dat is voor een kind in jouw omgeving met TOS. Vervolgens krijg je tips hoe je een kind kunt helpen of hoe je rekening kunt houden met de taalontwikkelingsstoornis van een kind. Ook wordt ingegaan op wat problemen met taal betekent voor de communicatieve redzaamheid van kinderen.

Meer informatie

Dit kenniscafé is geannuleerd.