Kenniscafé 'TOS en het schoolgaande kind'

Ondanks dat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaker voorkomt dan autisme/ADHD, is het een relatief onbekende, onzichtbare stoornis. Het is van groot belang kinderen met een vermoeden van een TOS zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat zij passende begeleiding en behandeling kunnen krijgen. Vroege, passende begeleiding verbetert hun toekomstperspectief.

Dit kenniscafé heeft als doel om professionals te laten zien wat TOS inhoudt voor kinderen van 5 jaar en ouder, hoe je TOS kunt herkennen, hoe je kunt communiceren met kinderen met TOS en welke behandeling we hiervoor binnen Kentalis bieden. 
Er wordt dieper ingegaan op de behandeling NGB (naschoolse groepsbehandeling voor kinderen met een TOS). Er zijn twee verschillende vormen; een 2-daagse groep (voor kinderen van 5-8 jaar) en een 3-daagse groep.

Wat is TOS?

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

TOS op tijd signaleren

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch wordt TOS regelmatig niet of laat herkend. Het vroegtijdig signaleren van TOS kan lastig zijn en is daarom een belangrijk thema van deze workshop. Het is van groot belang dat kinderen met een vermoeden van TOS zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en passende begeleiding of behandeling krijgen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen.

Aanmelden

Meld je aan via deze aanmeldlink. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, mag je deze uitnodiging uiteraard aan hen doorsturen. Er geldt een maximum aantal deelnemers voor dit kenniscafé, dus schrijf je snel in!

Meer informatie

Voor meer informatie kun je per e-mail contact opnemen via VenKbemiddelpuntEindhoven@kentalis.nl
Of via pedagogisch behandelaar Suzanne Verstegen-Sperber; su.sperber@kentalis.nl