Kenniscafé - TOS en meertaligheid

Steeds meer kinderen in Nederland zijn meertalig. Ze groeien bijvoorbeeld op met hun moedertaal en de Nederlandse taal. Vrijwel dagelijks komen onder andere medewerkers in de kinderopvang, onderwijs en zorg in hun werk in aanraking met meertalige kinderen. Van belang is om alert te zijn op kinderen die vanuit een meertalige opvoedingssituatie ook een taalachterstand of taalstoornis hebben. Maar hoe kom je daar achter? En wat mag je verwachten van een peuter of kleuter die nog geen of weinig Nederlands spreekt?

Tijdens dit gratis toegankelijke kenniscafé krijg je meer informatie over meertaligheid en taalproblemen en hoe je een TOS bij meertaligheid kunt herkennen. Daarnaast krijg je tips hoe je meertalige kinderen kunt helpen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Judith Alvarez, tilburg@kentalis.nl.

Door het coronavirus worden er tijdens het kennisevenement extra maatregelen getroffen. Wij vragen je om je aan deze maatregelen van het RIVM en GGD te houden.