Kenniscafé - TOS en/of gehoorverlies én sociaal emotionele ontwikkeling

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend zijn, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van sociaal-emotionele problemen: 40-60% van deze kinderen heeft problemen op dit gebied.

Tijdens dit kenniscafé word je geïnformeerd over taalontwikkelingsstoornissen, gehoorverlies in relatie met sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen; wat zijn de risico’s, wanneer maak je je zorgen en wat kun je doen?

Programma

Wanneer een kind over weinig taal beschikt, heeft hij of zij waarschijnlijk meer moeite om zijn/haar gevoelens onder woorden te brengen en zal het kind zich daardoor vaak niet begrepen voelen. Deze problemen hangen samen met problemen in de sociale communicatie, het zelfbeeld en met frustraties die deze kinderen hebben vanwege hun gehoorverlies of TOS. Tijdens dit kenniscafé gaan we hier verder op in.

Meer informatie?

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Doortje Bongaarts d.bongaarts@kentalis.nl.