Kenniscafé - TOS en/of gehoorverlies en sociaal emotionele ontwikkeling

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend zijn, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van sociaal-emotionele problemen. Tijdens dit kenniscafé word je geïnformeerd over TOS en gehoorverlies in relatie met de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Programma

Wanneer een kind over weinig taal beschikt, heeft hij of zij waarschijnlijk meer moeite om zijn/haar gevoelens onder woorden te brengen. Daardoor zal het kind zich vaak niet begrepen voelen. Deze problemen hangen samen met problemen in de sociale communicatie, het zelfbeeld en met frustraties die deze kinderen hebben vanwege hun gehoorverlies of TOS. Tijdens dit kenniscafé gaan we hier verder op in.

Voor wie?

Voor professionals, zoals pedagogisch medewerkers, (para)medici en leerkrachten, binnen de (jeugd)zorg, kinderopvang en het onderwijs die werken met kinderen en jongeren.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Doortje Bongaarts via d.bongaarts@kentalis.nl.