Kenniscafé Zwolle

Zorg en onderwijs aan kinderen met TOS

Kentalis in Zwolle organiseert binnenkort weer haar jaarlijkse kenniscafé over zorg en onderwijs aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Bedoeld voor ouders en belangstellenden. Dit keer in levenden lijve op de Enkschool.

Programma

  • 18.45 - 19.15 uur Inloop
  • 19.15 - 20.15 uur ‘TOS stopt niet met leren praten’: plenaire lezing door Heleen Gorter, ervaringsdeskundige ouder.
    Heleen Gorter is ouder van een kind met TOS en schreef het boek: “Vechten voor mijn kind met TOS”. Onder deze titel vertelt zij deze avond over haar ervaringen met de TOS van haar zoon, van geboorte tot eind groep 8. Over onderzoeken, school, maar ook over de gevolgen van TOS op de sociaal emotionele ontwikkeling van haar kind en de impact op haar gezin.
  • 20.15 - 20.30 uur Pauze
  • 20.30 - 21.15 uur Workshoprondes
  • 21.30 uur Einde

Deelnemers kunnen na de pauze kiezen uit vijf verschillende workshops van 45 minuten. Geef je voorkeur aan bij de online aanmelding. 

Aanmelden

Aanmelden voor dit gratis kenniscafé kan tot vrijdag 3 maart via het aanmeldformulier. Er is een maximum aantal deelnemers, dus reageer op tijd.

Parkeren en vragen

Kom je met de auto? Parkeer de auto dan naast de school bij de Stilohal (Van Wevelinkhovenstraat 105) òf achter de Jumbo (Hogenkampsweg 10). Zo voorkomen we parkeeroverlast voor bewoners. Voor vragen kunt je contact opnemen met Erna Kruizinga: e.kruizinga@kentalis.nl, telefoon 038 455 44 00.

Overzicht van de vijf workshops

TOS beleving
Janieke van Veen, logopedist en klinisch linguïst vroegbehandeling regio IJssel
In deze workshop gaat u zelf beleven hoe het is om niet uit je woorden te komen en hoe het kan voelen als je niet begrepen wordt of de ander niet begrijpt. Hierdoor krijgt u meer begrip voor een kind met TOS en een beter inzicht in wat een kind met TOS nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Help, mijn kind is onverstaanbaar! Workshop over kinderen met een fonologische spraakstoornis
Talitha Haytink en Marlie Kramer, logopedisten Enkschool Zwolle
Sommige kinderen zijn heel moeilijk te verstaan. Soms zijn ze zelfs onverstaanbaar. Dit is voor het kind en zijn omgeving een groot probleem. Hoe komt het dat een kind onverstaanbaar is en wat kunnen we eraan doen? Veel kinderen die moeilijk verstaanbaar zijn, hebben een fonologische spraakstoornis. In deze workshop leggen we uit wat dat is en laten we voorbeelden horen van kinderen met deze stoornis. We gaan in op de vraag wat het voor het kind betekent om een fonologische stoornis te hebben, maar ook voor u als ouders of mensen in zijn/haar omgeving. We vertellen hoe we het kind hiermee kunnen helpen, op school en thuis.

Herken problemen in de spraaktaalontwikkeling 0-5 jaar
Yvonne van Dijk, behandelcoördinator naschoolse groepsbehandeling en vroegbehandeling TOS
Hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling van een kind? Hoe merkt u of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? Wanneer trek je aan de bel? U leert het tijdens deze workshop. Aan de hand van activerende oefeningen, korte blokjes theorie en praktijkgerichte oefeningen leert u de signalen van TOS herkennen. Tevens leert u welke stappen je kunt zetten bij signalen van TOS.

Meertaligheid en TOS
Dinette van de Put en Ursela Vlaskamp, ambulant begeleiders, Ambulante Dienst Zwolle
Wat als blijkt dat een meertalig kind zowel in zijn/haar moedertaal als in het Nederlands problemen ervaart. Wanneer is het een taalachterstand (NT2), wanneer is er sprake van TOS? Hoe kunt u als ouder of professional ondersteunen? Hoe kan school meertaligheid een plek geven in de klas?

TOS en het gebruik van gebaren
Angelique Bender, logopedist Enkschool Zwolle
Een korte introductie over het nut van Nederlands ondersteund met Gebaren voor jonge kinderen met TOS. Met natuurlijk praktisch oefenen.

Gedurende de hele avond

TOS ontmoetingscafé
Omdat ouders van kinderen met TOS elkaar niet vaak ontmoeten, creëren we deze avond een plek om dat wel te kunnen doen. Er is vrije inloop en geen programma. Er zijn op de achtergrond professionals aanwezig om vragen te beantwoorden.

FOSS

De gehele avond is de FOSS aanwezig met een stand om informatie te geven, vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan. FOSS is een landelijke oudervereniging voor en door ouders van kinderen met TOS of slechthorendheid.