Kennisdag - Ervaren wat werkt!

SAVE THE DATE

Kennisdag voor professionals die werken met kinderen en volwassenen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) of doofblindheid.

Tijdens de kennisdag:

  • Verstevig je kennis over hoe je de communicatie met jouw cliënt of leerling kunt verbeteren en hoe dit direct bijdraagt aan de ontwikkeling en het welbevinden.
  • Krijg je antwoord op de vraag hoe je nog beter kunt aansluiten bij de belevingswereld en behoeften van jouw cliënt of leerling, zowel binnen wonen, onderwijs als zorg.
  • Kun je bijpraten met vakcollega's, raak je geïnspireerd en kun je ervaring en kennis uitwisselen.

Wat is CMB?

Mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben meerdere beperkingen. Naast een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke en lichamelijke beperking. Psychische problemen komen ook vel voor. 

De kennisdag wordt georganiseerd door Philadelphia en Kentalis.