Minisymposium - Het (jonge) kind met complexe communicatieproblemen

Voor een kind met ontwikkelingsproblemen dat nog niet of nauwelijks praat en niet begrijpt wat er wordt gezegd, is communiceren niet vanzelfsprekend. Hoe houd je rekening met de communicatieproblemen binnen de behandeling? Hoe kun je de communicatie van een kind op gang brengen en verbeteren? Elkaars taal spreken is voor de ontwikkeling van een kind van groot belang.

Tijdens dit minisymposium gaan we in op het belang van communicatie voor kinderen met bredere ontwikkelingsproblemen. Ook komt aan bod hoe je complexe communicatieproblemen kunt herkennen en onderscheiden bij kinderen met bredere ontwikkelingsproblemen. Na de openingslezing over taalontwikkelingsstoornis bij kinderen met een bredere ontwikkelingsachterstand en een ervaringsverhaal van ouders, kun je deelnemen aan twee workshops.

Programma

  • 15:45 - 16:00 uur Inloop
  • 16:00 - 16:10 uur Opening door Janneke Custers en Karin van den Hout, behandelcoördinatoren bij Kentalis
  • 16:10 - 17:00 uur Lezing ‘Communicatie- en taal bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand’, door Saskia Voortman senior docent en communicatiedeskundige Kentalis Leerhuis
  • 17:00 - 17:30 uur Ervaringen van ouders over de communicatieve behandeling van hun kind
  • 17:30 - 18:30 uur Buffet en netwerken
  • 18:30 - 19:30 uur Workshopronde 1
  • 19:30 - 20:30 uur Workshopronde 2
  • 20:30 uur Afsluiting en borrel

Lezing: Taalontwikkelingsstoornis bij kinderen met bredere ontwikkelingsachterstand

Communicatie, taalverwerving en geletterdheid worden beschouwd als de basis ingrediënten voor integratie, participatie, (zelf)redzaamheid en deelname in onze talige en geletterde westerse maatschappij. Wat betekent dit voor kinderen met een taal en een algehele ontwikkelingsachterstand?  Hoe verwerven deze kinderen communicatie en taal zodat zij hun leefwereld gaan begrijpen en zich duidelijk kunnen maken?

Workshops

1. Nederlands met Gebaren: een mooie communicatievorm
Tijdens deze interactieve workshop leer je meer over het gebruik van gebaren en het belang van het gebruiken van gebaren bij kinderen met complexe communicatieproblemen. Gebaren zijn visueel, waardoor kinderen hier niet alleen steun door ervaren, maar ook hun communicatieve mogelijkheden kunnen worden uitgebreid. Na afloop van de workshop kun je zelf aan de slag met een aantal gebaren.

2. FloorPlay: spelen, maar dan op een speciale manier
FloorPlay is een methodiek die ouders in hun kracht zet om de sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Tijdens deze workshop maak je kennis met de basisprincipes van FloorPlay.

3. Zintuigverhalen
Zintuigverhalen zijn voorleesverhalen die speciaal zijn ontwikkeld voor personen bij wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Zintuigverhalen worden voorgelezen vanuit Totale en Ondersteunde Communicatie met behulp van allerlei zintuiglijke prikkels.

4. Groepsbehandeling voor kinderen met TOS en een bredere ontwikkelingsachterstand
Tijdens een dag op een communicatie plusgroep van Kentalis staat beleven, ontdekken en betekenis centraal. Hiermee wordt een communicatief behandelklimaat vormgegeven dat aansluit bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. In deze workshop nemen we je mee in de vormgeving van de communicatieve behandeling.

5. Totale Ondersteunde Communicatie: meer dan een plaatje bij een praatje!
Tijdens de workshop leer je meer over de visie van Totale Ondersteunde Communicatie en wat dit in de praktijk betekent. Je doet kennis op over de communicatieniveaus van Oskam & Scheres. 

6. Hoorontwikkeling en Auditieve Stimulering bij Communicatief Meervoudig Beperkte kinderen/cliënten
Kinderen met complexe communicatieproblemen worden niet vaak (bewust) auditief gestimuleerd. Voor deze doelgroep is de auditieve stimulus een belangrijke aanvullende impuls om beter tot informatieverwerking en conceptvorming te komen. In deze workshop wordt je meegenomen in de wereld van het ervaren geluid, inclusief spraak- en taal op alle niveaus.

7. Diagnostiek van (het vermoeden van) taalontwikkelingsstoornis bij kinderen met een bredere ontwikkelingsachterstand
Tijdens de workshop wordt door een diagnostische ingegaan op het signaleren en diagnosticeren van een (vermoedelijke) taalontwikkelingsstoornis bij kinderen met bredere ontwikkelingsproblemen. Vanwege de complexe, meervoudige problematiek is het vaststellen van een TOS moeilijk. 

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de NVLF, KNMG, NIP/NvO.

Aanmelden

Je kunt je uiterlijk tot 21 mei online aanmelden. Er geldt een maximum aantal deelnemers voor dit minisymposium, dus schrijf je snel in!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter van Zelst, projectleider Kennisevenementen, email: kennisevenementen@kentalis.nl.

Verhinderd maar wel geïnteresseerd?

Als je niet in de gelegenheid bent om te komen, maar wel meer wilt weten over complexe communicatiestoornissen bij het jonge kind, dan is (zonder extra kosten) een presentatie op locatie mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wendy Box, behandelcoördinator via w.box@kentalis.nl.