Minisymposium Passend Onderwijs voor jongeren met TOS

Tijdens dit minisymposium geven we aan de hand van verschillende presentaties en workshops op vragen als: Wat is TOS nu eigenlijk en hoe herken je TOS? Waar lopen jongeren met een TOS tegenaan? Welke onderwijsbehoefte heeft een leerling met TOS en welk onderwijs past hierbij?

Bij Kentalis Compas College in Oss volgen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) onderwijs binnen het praktijkonderwijs en het vmbo. Deze school is gevestigd op twee locaties van reguliere scholen van Scholengroep Het Hooghuis. Hier gaan leerlingen zonder én met TOS samen naar één school en krijgen ze regelmatig samen les.

Programma
  • 16.00 uur    Ontvangst met koffie en thee
  • 16.30 uur    Openingswoord en presentatie Kentalis Compas College Oss
  • 17.00 uur    Presentatie ‘Wat is TOS’
  • 17.45 uur    Bezoek praktijklokalen en een hapje en drankje verzorgd door leerlingen
  • 18.15 uur    Eerste workshopronde
  • 19.15 uur    Tweede workshopronde
  • 20.15 uur    Afsluiting en borrel
Workshops

Per ronde kun je kiezen uit zeven verschillende workshops. Voor alle workshops geldt een maximum van 15 deelnemers per ronde. Hieronder vind je een beschrijving van de workshops.

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet
Wanneer een jongere in de puberteit terechtkomt, sta je als leerkracht of begeleider regelmatig voor uitdagende situaties in het contact met de leerling. Nieuwe Autoriteit is een vorm van pedagogisch handelen die wordt gekenmerkt door een liefdevolle en ook vastberaden benadering. Het liefdevolle hoor je duidelijk terug in de taal die gebruikt wordt. De leerling wordt niet afgewezen. Alleen het ongewenst gedrag. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

TOS: ervaar het maar
Zelf ervaren wat het betekent om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben, is vaak betekenisvoller, dan alleen het uitleggen van de theorie. Tijdens deze workshop word je bewust gemaakt van wat een taalprobleem inhoudt, maar vooral ook wat iemand met TOS ervaart in alledaagse situaties. TOS wordt vaak eerder onderkend wanneer men TOS zelf heeft ervaren. Tijdens deze workshop ervaar je aan de hand van de verschillende opdrachten hoe het voelt om TOS te hebben. Daarnaast krijg je enkele handvaten over hoe je jongeren met TOS kunt ondersteunen. 

Het executief functioneren van kinderen met TOS
Executieve functies zijn de cognitieve functies die sociaal en doelgericht gedrag van mensen mogelijk maken. In deze workshop wordt uitgelegd wat we op dit moment weten over het executief functioneren van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook wordt ingegaan op de vraag wat de relatie is tussen de taalvaardigheid en executieve functioneren. Tenslotte worden een aantal veelbelovende interventies besproken voor het stimuleren van executieve functies bij kinderen mét en zonder TOS. 

Sociaal-emotionele problematiek bij jongeren met TOS
Bij jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komen sociaal-emotionele problemen vaker voor dan bij andere jongeren. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat taal een belangrijke rol speelt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Taal wordt gebruikt in contact met anderen en is belangrijk voor het reguleren van je gedrag. Voor jongeren met TOS is dit vaak lastig, omdat zij minder taal/woorden hebben. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de invloed van TOS op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren met TOS. 

De Singel maakt er werk van!
Het Hooghuis locatie de Singel is een school voor praktijkonderwijs. We zijn een kleinere school. Onze school sluit goed aan bij jongeren die leren vanuit de praktijk; hier draait het om leren door doen. We willen rekening houden met wat de leerling wil en kan leren. Iedereen is verschillend en we passen ons onderwijs daarop aan. Vanaf het tweede jaar mogen leerlingen zelf de praktijkvakken kiezen. We werken samen met veel bedrijven, instellingen en scholen in de regio. Als de leerling bijna achttien is, begeleiden we hem of haar naar de arbeidsmarkt en/of het vervolgonderwijs. In deze workshop wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden van praktijkonderwijs bij De Singel.

Puberbrein
Heb je altijd al willen weten waarom je pubers vaak elke dag moet herinneren aan dezelfde afspraken? Of waarom ze ’s ochtend moeite hebben met opstaan? Tijdens deze workshop wordt je kort meegenomen in het brein van de puber met als doel bewustwording over hoe een puber de wereld ervaart en hoehet puberbrein werkt. Ook krijg je een aantal tips over hoe je hiermee om kan gaan.

De rol van de ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs
Ben jij benieuwd wat de rol van een ambulant begeleider inhoudt? En welke taken hierbij horen? Tijdens deze interactieve workshop heb je de mogelijkheid om al jouw vragen hierover te stellen aan twee ambulant begeleiders. Zij geven daarnaast een inkijkje in de dagelijkse werkzaamheden van een ambulant begeleider in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Tineke Post via infovsooss@kentalis.nl.