Minisymposium Samen Werken aan Taal

17 apr

Veel mensen weten niet wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, hoe je het kunt herkennen en wat de impact is op de ontwikkeling. Tijdens deze avond delen wij graag onze expertise op het gebied van TOS.

Locatie
Mgr. Hanssen in Hoensbroek
Adres
Zandbergsweg
115
6432 CC
Hoensbroek
Aanvangsdatum
Aanvangstijd
18:30
Einddatum
Eindtijd
22:00
Evenement
symposium
Kosten
Gratis

Ongeveer vijf procent van de bevolking heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch weten veel mensen niet wat een taalontwikkelingsstoornis is, hoe je TOS kunt herkennen en wat de impact van TOS is op de ontwikkeling. Tijdens deze avond delen wij graag onze expertise op het gebied van TOS. Het minisymposium wordt georganiseerd door Adelante, Mgr. Hanssen en Kentalis. 

Programma

18.30 uur - Inloop met koffie en thee
19.00 uur - Welkomstwoord
19.10 uur - Workshopronde 1
20.00 uur - Workshopronde 2
20.50 uur - Pauze: netwerken en markt
21.10 uur - Workshopronde 3
22.00 uur - Einde

WORKSHOPS/LEZINGEN

Herken TOS (Kentalis en Mgr. Hanssen):
Sprekers: Simone Bertrand (ambulant begeleider), Patricia Erven (logopedist/ambulant begeleider) Pia Limpens (pedagogisch behandelaar/ taalcoach)
Inhoud: Herken TOS……wat zijn de signalen en wat betekent dat dan?
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden in de doelgroep 2-7 jarigen.

TOS-beleving (Kentalis) - maximaal 15 deelnemers
Sprekers: Linda Berben (pedagogisch behandelaar/ taalcoach), Joyce Rompelberg (spraak-taalpatholoog/logopedist)
Inhoud: Zou je zelf willen ervaren hoe het voelt om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het is om niet begrepen te worden? Zelf ervaren wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van theorie. Het kweekt begrip voor een kind met een TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan.
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden.

Fonopoli (Kentalis)
Sprekers: Ernie van Engelshoven (logopedist), Annelijn van Asseldonk (logopedist)
Inhoud: De fonopoli is bedoeld voor jonge kinderen die problemen hebben met de verstaanbaarheid en die het, ondanks logopedische behandeling, onvoldoende lukt om zich de klankontwikkeling eigen te maken. Het betreft een intensief behandeltraject van 6 weken waarbij de kinderen 1 behandelochtend per week, 2 uur individuele logopedie en 1 uur groepslogopedie krijgen. Voorafgaand wordt uitgebreid diagnostiek verricht en een handelingsplan opgesteld. De ouders van de kinderen worden ook bij de behandeling betrokken doordat filmfragmenten waarin ze met hun kind oefenen, worden teruggekeken, onder begeleiding van een communicatief behandelaar. Aan het einde van het traject keert het kind weer terug naar de logopedist in de reguliere praktijk. Aldaar kan aan de hand van een nieuw handelingsplan, met daarin de bevindingen vanuit de fonopoli, de behandeling worden voortgezet
Doelgroep: Voor alle geïnteresseerden in de doelgroep 3,5-10 jarigen.

Interdisciplinaire diagnostiek (Adelante)
Sprekers: Mildred Gielen (logopedist), Nicolle Tissen (orthopedagoog)
Inhoud: Hulpvragen op taalgebied staan centraal. Hoe worden ze breed bekeken en beantwoord binnen de interdisciplinaire diagnostiek? Welke begeleidingsmogelijkheden zijn er? Aan de hand van verschillende concrete hulpvragen worden de deelnemers meegenomen in het diagnostisch traject en de doelgroepen waarvoor Adelante audiologie & communicatie iets kan betekenen
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden.

Deze maken alle blaadjes kaal (Mgr. Hanssen en Adelante) - maximaal 15 deelnemers
Sprekers: Brigitte Waelpoel (externe dienstverlener, cluster 2), Inge Streekstra (externe dienstverlener cluster 2), Ria Knoben (externe dienstverlener cluster 2), Simone Vijgen (logopedist).
Inhoud: Een bijeenkomst waarin op speelse wijze de didactische en organisatorische uitdagingen verkend worden die op je pad kunnen komen wanneer er 1 of meerdere tweede taal verwervers in een reguliere groep instromen. De eigen inbreng uit de praktijk wordt afgewisseld door enkele praktische en theoretischeonderwerpen
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden.

Samenwerking Adelante, Kentalis, Mgr. Hanssen en aanmeldprocedure (Adelante, Kentalis, Mgr. Hanssen)
Sprekers: Marijke Slenders-Zoons (spraak-taalpatholoog), Annick Vernaus (orthopedagoog)/ Marion Heck (orthopedagoog), Leon Hazen (directeur ambulante dienst)
Inhoud: De drie instellingen Adelante, Kentalis en Mgr. Hanssen stellen zich voor en geven informatie over de toeleiding en de onderlinge samenwerking.
Doelgroep: voor alle geïnteresseerden.

OVERIGE INFORMATIE

  • Accreditatie is aangevraagd voor de NVLF.
  • Parkeren: je kan je auto parkeren op de parkeerplaats van Mgr. Hanssen of Adelante. 
    Opgelet: in de omgeving van Nuth, Schinnen en Heerlen wordt een buitenring gerealiseerd. Graag wijzen we je op deze wegwerkzaamheden en eventuele extra reistijd.