Minisymposium spraak & taal ambulatorium - een kijkje achter de behandeldeuren

Een op de twintig kinderen heeft problemen met het spreken en/of begrijpen van taal. Deze kinderen en jongeren kunnen vaak niet goed duidelijk maken wat ze bedoelen. Of ze begrijpen anderen soms niet. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) werkt door op het alledaagse leven en in de emotionele ontwikkeling van het kind of de jongere.

Ondanks ondersteuning of logopedie komt het voor dat een kind  nog steeds veel moeite heeft met het maken van zinnen, gebruiken van woorden en vertellen van een verhaal. Deze kinderen kunnen dan terecht bij het spraak & taal ambulatorium voor extra onderzoek en behandeling. De taalontwikkeling van het kind brengen we weer op gang. 

Graag nodigen wij je uit om een kijkje te nemen achter de schermen van het spraak & taal ambulatorium. Je krijgt een beter beeld van onze werkwijze en wat we samen kunnen betekenen voor kinderen met een TOS.

Programma

 • 16:00 uur Inloop met koffie en thee
 • 16:30 uur Opening
 • 16:45 Inleiding over de werkwijze van het ambulatorium
 • 17:20 uur Workshopronde 1
 • 18:05 uur Pauze met soep en een broodje
  Mogelijkheid om te netwerken en om vragen te stellen aan medewerkers van het ambulatorium
 • 19:00 uur Workshopronde 2
 • 19:45 uur Plenaire afsluiting

Workshops

Je kunt kiezen uit twee van de volgende workshops:

 1. TOS en lees- en spellingsproblemen
 2. Vertelvaardigheid
 3. Foneembewustzijn
 4. Ouder-kindinteractie en Interactie Communicatie Begeleiding
 5. TOS en executieve functies
 6. De behandeling van een 5-jarig meisje op de fonopoli

Bekijk de workshops.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden tot 30 april. Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVLF.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen: venkbemiddelpunteindhoven@kentalis.nl.