Minisymposium - TOS in mei/mij

Een ervaringsdeskundige neemt je mee in haar leven met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Diverse workshops geven de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen over verschillende aspecten van TOS: vroegsignalering, TOSbeleving, meertaligheid en auditieve verwerking.

Programma

  • 17:30 uur Inloop met koffie en thee
  • 18:00 uur Welkomstwoord
  • 18:10 uur Ervaringsverhaal door Meike van Genugten
  • 19:00 uur Workshopronde 1
  • 19:45 uur Netwerkborrel
  • 20.30 uur Workshopronde 2
  • 21:15 uur Einde

Workshops

Herken een TOS! Maak vroegsignalering onderdeel van je dagelijkse werk
Ongeveer 5-7% van de 5-7 jarige kinderen in Nederland heeft een TOS. Wanneer spraak- en taalproblemen niet tijdig worden gesignaleerd kan dit leiden tot problemen op andere ontwikkelingsgebieden. Tijdens deze workshop word je meegenomen in het herkennen van spraaktaalproblemen en onderliggende signalen. Vervolgens word je op de hoogte gebracht van begeleidings- en aanmeldingstrajecten, zodat je hierop kunt inspelen tijdens je dagelijkse werk.

Ervaar TOS
Zou je zelf willen ervaren hoe het is voelt om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het is om niet begrepen te worden? Zelf ervaren wat een taalontwikkelingsstoornis is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van theorie. Het kweekt begrip voor een kind met TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van TOS. TOS wordt zelfs eerder onderkend wanneer men het zelf heeft ervaren.

Taalontwikkeling bij meertaligheid
Hoe verloopt de taalontwikkeling bij meertaligen, hoe signaleer je problemen en ... wat dan? Er zijn veel vragen over hoe de taalontwikkeling bij meertalige kinderen verloopt. De ontwikkeling van een tweede taal verloopt voor iedere tweede taalleerders anders. In deze workshop ervaar je hoet het kan voelen om een andere taal te gebruiken. Tevens wordt er informatie gegeven over de taalontwikkeling in het Nederlands bij meertalige kinderen, over hoe je een afwijkende ontwikkeling signaleert en over welke vervolgstappen je kunt nemen. Ook wordt aan de hand van casussen besproken welke adviezen passend zouden kunnen zijn.

Onverklaarde luisterproblemen en TOS
Deze workshop zal ingaan op wat de term OLP (Onverklaarde Luisterproblemen) inhoudt: welke kenmerken worden vaak gezien bij kinderen en welke problemen samenhangend met OLP worden in de praktijk ervaren bij kinderen met een TOS op de Taalbrug. Verder zal ingegaan worden op de doelgroep die binnen Adelante audiologie & communicatie wordt gezien voor onderzoek, hoe de diagnostiek van deze doelgroep eruit ziet en welke conclusies hieruit kunnen voortkomen.

De workshop zal eindingen met een beschrijving van de begeleiding die deze doelgroep nodig heeft en welke begeleiding de Taalbrug biedt.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de NVLF.

Aanmelden

Je kunt je uiterlijk tot 14 mei aanmelden. Er geldt een maximum aantal deelnemers voor het minisymposium, dus schrijf je snel in!

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chantal Verstappen-Killaars, relatiebeheerder Voorlichting & Kennisoverdracht via c.killaars@kentalis.nl.

Het minisymposium wordt georganiseerd door Adelante, de Taalbrug en Kentalis.