Minisymposium TOS in Tilburg

In Nederland heeft maar liefst vijf procent van de bevolking een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS uit zich bij iedereen anders. De een heeft vooral moeite met het begrijpen van taal, de ander met praten. Bij veel mensen is TOS nog onbekend, ze weten niet wat TOS is of wat de symptomen zijn. Kom naar ons symposium en leer hier meer over!

Programma
  • 15:45 uur    Ontvangst en inloop
  • 16:15 uur    Opening
  • 16:30 uur    Lezing over symptomen en behandeling van een taalontwikkelingsstoornis
  • 17:00 uur    Het verhaal van ervaringsdeskundige Meike van Genugten over haar leven met TOS
  • 17:30 uur    Pauze met buffet en informatiemarkt
  • 18:30 uur    Eerste workshopronde
  • 19:30 uur    Tweede workshopronde
  • 20:15 uur    Afsluiting en borrel
Workshops

Na de openingslezing over de symptomen en behandeling van TOS en het verhaal van ervaringsdeskundige Meike van Genugten, kun je deelnemen aan twee van de zeven workshops.

1. FloorPlay: spelen, maar dan op een speciale manier – Monique Luijkx, behandelcoördinator/FloorPlay specialist Kentalis
FloorPlay is een methodiek die ouders in hun kracht zet om de sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Tijdens deze workshop leer je de basisprincipes van FloorPlay en zie je aan de hand van videobeelden hoe ouders gecoacht worden om een plezierige interactie met hun kind aan te gaan, waarbinnen ruimte is voor ontwikkeling.

Deze workshop is interessant voor professionals die meer willen weten over hoe je spel kunt inzetten om de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind te stimuleren.

2. TOS en meertaligheid – Femke Sobieraj, klinisch linguïst/logopedist Kentalis
Bij meertalige kinderen is het niet altijd eenvoudig te beoordelen of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of dat het kind het Nederlands nog aan het leren is. In deze workshop leer je hoe je een ‘meertalige bril’ kunt opzetten om bij meertalige kinderen TOS te kunnen signaleren, diagnosticeren en behandelen.

Deze workshop is interessant voor professionals die in hun werk te maken hebben met anders- en meertalige kinderen en meer willen weten over normale en afwijkende meertalige taalontwikkeling.

3. Beleef en ervaar TOS – Mariska van Densen, logopedist Kentalis, en Esther Emmen, logopedist Auris
Tijdens deze workshop leer je meer over een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en staat het ervaren hiervan centraal. Aan de hand van verschillende oefeningen beleef je hoe het is om TOS te hebben, wat de doorwerking hiervan kan zijn op het gedrag van een kind en krijg je tips over wat helpend kan zijn voor het kind. 

Deze workshop is interessant voor professionals die werken met kinderen met TOS of professionals die willen ervaren hoe het is om een TOS te hebben.

4. Denkstimulerende gespreksmethodiek – Nienke Martens, logopedist Kentalis
Met behulp van de Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) leer je kinderen om hun ervaringen te structureren door middel van taal. Aan de hand van theorie en concrete voorbeelden krijg je een idee wat deze methode inhoudt en hoe je aan de hand van een gesprek de verschillende taaldenkvaardigheden kunt stimuleren en hoe je dit kunt inzetten binnen het dagelijks communicatief klimaat.

Deze workshop is interessant voor personen die direct met kinderen werken of die een rol hebben in het overdragen van informatie en/of behandelingen naar andere situaties zoals een thuissituatie.

5. Diagnostiek bij het audiologisch centrum – Maaike Hamoen, gz-psycholoog Kentalis, Tamara Rooimans, logopedist Kentalis, en Wendy Thiesen, logopedist/spraak- en taalpatholoog Libra A&R
In deze workshop wordt ingegaan op de diagnostiekvormen binnen het audiologisch centrum. Aan de hand van een casus wordt interactief het diagnostisch proces doorlopen, waarbij je ook de mogelijkheid hebt een eigen casus in te brengen. Per onderzoeksgebied worden de manier van onderzoeken en de onderzoeksmiddelen toegelicht, waaronder het psychologisch, logopedisch/linguïstisch en audiologisch onderzoek. Hierbij worden de aandachtspunten voor onderzoek bij kinderen met een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis toegelicht en wordt een koppeling gemaakt tussen recente wetenschappelijke theorie en de praktijk.

Deze workshop is bedoeld voor professionals in de zorg of het onderwijs die een belangrijke signalerende rol hebben en/of werken met kinderen met spraak- en taalproblemen.

6. Passend onderwijs en de weg daar naartoe – Minke Passchier-Houwers, teamleider Ambulante Diensten Auris
Tijdens deze workshop wordt de inhoud van de onderwijsarrangementen toegelicht en uitgelegd hoe de toeleiding naar onderwijs of een onderwijsarrangement verloopt. Je krijgt informatie over de toelaatbaarheidscriteria en hoe de afweging wordt gemaakt welk arrangement het meest passend is.

Deze workshop is interessant voor professionals die te maken hebben met kinderen met taalontwikkelingsstoornis binnen het onderwijs.

7. Interactie Communicatie Beeldcoaching – Rian Bosma, senior docent Kentalis Leerhuis
Vanuit zelfregie weer ontdekken waar van nature de krachten liggen, dat is wat Interactie Communicatie Beeldcoaching (ICB) oplevert als we het kind centraal zetten. Wat vraagt dat van ons als professional? Deze workshop laat met beelden zien hoe je ICB kunt inzetten en wat dat kan betekenen voor de communicatieve mogelijkheden en ontwikkeling van een kind.

Deze workshop is interessant voor professionals in zorg en onderwijs die een coachende taak hebben in het primair proces.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij ADAP, ABAN en Registerplein.

Meer informatie?

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met Wendy Box via 076 598 63 33 of w.box@kentalis.nl.