Minisymposium voor logopedisten

Graag nodigen we je uit voor het minisymposium voor logopedisten in de Balade in Waalwijk. Tijdens de plenaire lezing kom je meer te weten over de laatste ontwikkelingen rondom meertaligheid en TOS. Daarnaast kun je deelnemen aan twee workshops waarbij je kunt kiezen uit de volgende onderwerpen: de app Speakaboo, het Spraak & Taal Ambulatorium, Hanen in de groep en behandel ingangen bij jonge kinderen met TOS en vermoedens van ASS. We zien je graag op 3 april!

Programma

17:30 uur Inloop met een klein buffet
18.15 uur Welkomstwoord – Peter Paul Buijs, unitmanager, en Pleun Marijnissen, logopedist
18.30 uur Lezing meertaligheid door Sylvia Hilhorst en Daniëlle Huls
19.30 uur Workshopronde 1
20.15 uur Pauze 
20.45 uur Workshopronde 2 
21.30 uur Afsluiting en borrel

Lezing en workshops

Lezing Meertaligheid 
Daniëlle Huls, logopedist en Sylvia Mylanus, logopedist en spraak-taalpatholoog
In onze huidige maatschappij is meertaligheid geen uitzondering meer. Dat roept soms vragen op: Wanneer kun je spreken van TOS bij een meertalig kind? Waar moet je op letten bij het doen van onderzoek? Welke adviezen kun je het beste geven aan ouders? En hoe zit het met de behandeling? 

1. Workshop Speakaboo
Mirjam Blumenthal, Senior onderzoeker
Wanneer een meertalig kind achterstanden heeft in de taalontwikkeling, is het belangrijk om informatie te krijgen over de taalontwikkeling van het kind in alle talen die het spreekt. Voor de diagnostiek van de fonologische ontwikkeling van meertalige kinderen is de app Speakaboo bruikbaar. Speakaboo is er nu in 19 talen, met voor iedere taal een andere woordenlijst.

2. Workshop Hanen ‘leren praten met plezier’
Anneke Mientjes, logopedist Vroegbehandeling, tevens gecertificeerde trainer voor het Hanen-programma
De cursus ‘Leren praten met plezier’ richt zich op het bevorderen van de sociale ontwikkeling en de spraak- en taalontwikkeling binnen een groepssetting. Belangrijke thema’s zijn bevorderen van interactie tussen kinderen, kringgesprekken voeren en kinderen helpen om de wereld te begrijpen. In deze workshop krijg je informatie over de inhoud en de eerste praktijkervaringen met het programma op de vroegbehandeling.

3. Workshop Spraaktaalambulatorium
Katja Daamen klinisch linguïst en logopedist
In deze workshop wordt aan de hand van schema’s, foto’s en filmpjes een beeld geschetst van het Spraak & Taal Ambulatorium (STA) voor de programma’s Multipoli en Fonopoli. Kom te weten welke kinderen er in aanmerking komen voor behandeling, welke route er nodig is voor de aanmelding en ook wat er aan vooronderzoeken nodig is. 

4. Workshop Behandeling van jonge kinderen met TOS en vermoedens van autisme 
Aan de hand van videobeelden laten we zien hoe we jonge kinderen behandelen met TOS en met vermoedens van autisme (ASS). Centraal staat het aansluiten bij de beleving van het kind en ervaringsgericht werken. Hoe zorg je ervoor dat de taal die het kind leert functioneel ingezet kan worden?

Aanmelden

Meld je aan voor donderdag 28 maart.

Verhinderd maar wel geïnteresseerd?

Ben je niet in de gelegenheid om naar het kenniscafé te komen? Houd onze evenementen in de gaten. Hier vind je het overzicht van alle kenniscafés die door Kentalis worden georganiseerd. Heb je een specifieke vraag over TOS in Waalwijk en omgeving? Neem dan contact op met Pleun Marijnissen via p.marijnissen@kentalis.nl of Anneke Mientjes via a.mientjes@kentalis.nl.