Minisymposium voor logopedisten

Tijdens de plenaire lezing kom je meer te weten over de laatste ontwikkelingen rondom verwerking van taal in het brein van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Daarnaast kun je deelnemen aan twee workshops.

Programma

  • 17:00 uur Inloop met buffet
  • 18.00 uur Welkomstwoord door Peter Paul Buijs, unitmanager en Vera van Nunen, logopedist
  • 18.15 uur Lezing De verwerking van taal in het brein van jonge kinderen met een TOS
  • 19.15 uur Workshopronde 1
  • 20.00 uur Pauze
  • 20.30 uur Workshopronde 2 
  • 21.15 uur Afsluiting en borrel

Workshops

De verwerking van taal in het brein van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 
Door Petra van Alphen (senior onderzoeker)
Een groot deel van de jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) die behandeling krijgen binnen de 3e-lijns zorg, heeft een laag woordbegrip en zinsbegrip. Het taalbegrip wordt in de praktijk standaard gemeten met taaltesten. Het nadeel van een taaltest is dat deze wel informatie geeft over wat een kind wel of (nog) niet kan, maar geen inzicht geeft in de manier of snelheid waarmee het proces van herkenning verloopt. Moderne onderzoekstechnieken, zoals EEG en eye-tracking, bieden de mogelijkheid om te meten wat er in de hersenen van TOS kinderen gebeurt tijdens de verwerking van (gesproken) woorden en zinnen.

In deze lezing worden de meest recente wetenschappelijke resultaten op het gebied van gesproken woord- en zinsherkenning bij jonge kinderen met een TOS besproken. Hierbij ligt de focus op een aantal onderzoeksprojecten bij peuters en kleuters met een TOS, die recent binnen Kentalis (i.s.m. de Radboud Universiteit) zijn uitgevoerd. Er zal niet alleen aandacht worden besteed aan onderzoeksvragen en resultaten, maar ook aan de gebruikte onderzoekstechnieken.

Speakaboo 
Door Mirjam Blumenthal (senior onderzoeker)
Wanneer een meertalig kind achterstanden heeft in de taalontwikkeling, is het belangrijk om informatie te krijgen over de taalontwikkeling van het kind in alle talen die het spreekt. Voor de diagnostiek van de fonologische ontwikkeling van meertalige kinderen is de app Speakaboo bruikbaar. Speakaboo is er nu in 19 talen, met voor iedere taal een andere woordenlijst. 


Hanen ‘leren praten met plezier’ 
door Anneke Mientje (logopedist)
De cursus ‘Leren praten met plezier’ richt zich op het bevorderen van de sociale ontwikkeling en de spraak- en taalontwikkeling binnen een groepssetting. Belangrijke thema’s zijn bevorderen van interactie tussen kinderen, kringgesprekken voeren en kinderen helpen om de wereld te begrijpen. In deze workshop krijg je informatie over de inhoud en de eerste praktijkervaringen met het programma op de vroegbehandeling.  
 
Spraak & Taal Ambulatorium
Door Katja Daamen (klinisch linguïst en logopedist)
In deze workshop krijg je aan de hand van schema’s, foto’s en filmpjes een beeld van het Spraak & Taal Ambulatorium voor de programma’s Multipoli en Fonopoli. Kom te weten welke kinderen er in aanmerking komen voor behandeling, welke route er nodig is voor de aanmelding en ook wat er aan vooronderzoeken nodig is.

TOS en lees- en spellingsproblemen 
Door Annelies Bron (klinisch linguïst en logopedist) en Maria Berghuis (logopedist en dyslexiebehandelaar)
In deze workshop staan we uitgebreid stil bij de relatie tussen TOS, lezen en spellen. Kinderen met een TOS hebben vaker ook lees- en spellingsproblemen dan kinderen zonder TOS. Kinderen met dyslexie hebben vaak ook taalproblemen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een TOS en kinderen met een genetisch risico op dyslexie moeite hebben met de fonologische verwerking en met het fonologisch werkgeheugen. De problemen die hieruit voortvloeien hebben in verschillende fases van de ontwikkeling van het kind hun uitwerking op de taalontwikkeling en op het leren lezen en spellen. Aan de hand van veel voorbeelden uit de praktijk krijg je meer inzicht hoe taalontwikkeling en leren lezen met elkaar verweven kunnen zijn. 
 
Behandeling van jonge kinderen met problemen in de communicatieve voorwaarden en functies 
Door Chantal van Uden – Koolen (Logopedist) en Karin van den Hout (Behandelcoördinator)
Wat als er een kind in behandeling komt waarbij de communicatieve voorwaarden nog niet voldoende zijn ontwikkeld en/of de functie van taal nog niet heeft ontdekt? Hoe zorg je ervoor dat de taal die het kind leert functioneel ingezet kan worden? Aan de hand van videobeelden en uitleg van verschillende behandelingangen laten we zien op welke manier we de logopedische behandeling hierbij vormgeven. Welke stappen komen eerst en vanaf welk moment kunnen de Hanen-principes ingezet worden? 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVLF.

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 20 juni aanmelden. Als je collega's hebt die geïnteresseerd zijn, nodig ze ook uit! Er geldt een maximum aantal deelnemers voor dit minisymposium, dus schrijf je snel in.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vera van Nunen via v.vannunen@kentalis.nl.