Online kenniscafé Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling (0-5 jaar)

Ben jij al bekend met de kenniscafés en workshops van Kentalis*? Tijdens onze kenniscafés/workshops leren professionals wat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is en wat dat betekent in het leven van een kind. Professionals leren signalen van TOS herkennen, ook bij kinderen die meertalig opgroeien.

Inleiding

Kentalis heeft haar kenniscafé ‘De niet pratende peuter / Spraak- en taalontwikkeling en signaleren van TOS’ geheel vernieuwd en geschikt gemaakt voor online aanbod. Het vernieuwde kenniscafé ‘Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling’ is interactief en speciaal ontworpen voor pedagogisch professionals in de kinderopvang en gastouders. Aan de hand van activerende oefeningen, korte blokjes theorie en praktijkgerichte oefeningen leren deelnemers de signalen van TOS herkennen. Er wordt daarbij ook expliciet aandacht besteed aan hoe de professional in gesprek kan gaan met ouders en aan eventuele vervolgstappen.

Wat is TOS?

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

TOS op tijd signaleren

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch wordt TOS regelmatig niet of laat herkend. Het vroegtijdig signaleren van TOS kan lastig zijn en is daarom een belangrijk thema van deze workshop. Het is van groot belang dat kinderen met een vermoeden van TOS zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en passende begeleiding of behandeling krijgen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen.

Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor pedagogisch professionals en gastouders binnen de peuter- en kinderopvang, logopedisten en andere paramedici, huisartsen, jeugdartsen, professionals binnen de jeugdzorg, studenten (mbo, hbo en universitair) en andere geïnteresseerden.
 

Data en aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 7 dagen voor het kenniscafé digitaal aanmelden voor één van de bijeenkomsten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Er geldt een maximum aantal deelnemers voor dit kenniscafé, dus schrijf je snel in!

Uiterlijk 5 werkdagen voor het kenniscafé ontvang je een uitnodiging met een link voor een Teams-bijeenkomst. Accepteer de uitnodiging. Via de link krijg je toegang tot het kenniscafé. Wij adviseren je om 5 minuten voor de start in te loggen.
 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Kentalis-locatie bij jou in de buurt:

  • Tilburg: tilburg@kentalis.nl, tel: 013 580 01 77
  • Waalwijk: waalwijk@kentalis.nl, tel: 013 580 25 77
  • Breda: breda@kentalis.nl, tel: 076 598 63 33