Online kenniscafé - Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling – 0- 5 jaar

Hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling van peuters/kleuters en hoe merk je of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? Wanneer trek je aan de bel en hoe bespreek je je zorgen met ouders? Je leert het tijdens deze online workshop. Aan de hand van activerende oefeningen, korte blokjes theorie en praktijkgerichte oefeningen leer je de signalen van TOS herkennen. Ook leer je welke stappen je kunt zetten bij signalen van TOS.

Na deze avond:

  • heb je basale kennis over de spraak- en taalontwikkeling bij baby’s en peuters.
  • herken je signalen van (het vermoeden van) een TOS bij baby’s en peuters.
  • weet je welke stappen je kunt zetten bij het signaleren van TOS en kun je je eigen rol bij het signaleren van TOS uitleggen.

Wat is TOS?

TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

TOS op tijd signaleren

Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch wordt TOS regelmatig niet of laat herkend. Het vroegtijdig signaleren van TOS kan lastig zijn en is daarom een belangrijk thema van deze workshop. Het is van groot belang dat kinderen met een vermoeden van TOS zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en passende begeleiding of behandeling krijgen. Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen.

Aanmelden

Je kunt je digitaal aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, mag je deze uitnodiging uiteraard aan hen doorsturen. Er geldt een maximum aantal deelnemers van twintig personen voor dit kenniscafé, dus schrijf je snel in!

Uiterlijk 5 werkdagen voor het kenniscafé ontvang je een uitnodiging met een link voor een Teams-bijeenkomst en een korte huiswerkopdracht. Accepteer de uitnodiging. Via de link krijg je toegang tot het kenniscafé. Wij adviseren je om 5 minuten voor de start in te loggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen met venlo@kentalis.nl