Online kenniscafé TOS en meertaligheid

Steeds meer kinderen in Nederland zijn meertalig. Ze groeien bijvoorbeeld op met hun moedertaal en de Nederlandse taal. Vrijwel dagelijks komen onder andere medewerkers in de kinderopvang, onderwijs en zorg in hun werk in aanraking met meertalige kinderen. Van belang is om alert te zijn op kinderen die vanuit een meertalige opvoedingssituatie ook een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis hebben. Maar hoe kom je daar achter? En wat mag je verwachten van een peuter of kleuter die nog geen of weinig Nederlands spreekt? Tijdens dit gratis toegankelijke kenniscafé krijg je meer informatie over meertaligheid en taalproblemen. Je leert hoe je een taalontwikkelingsstoornis bij een meertalig kind kunt herkennen en hoe je deze kinderen kunt helpen.

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 13 november digitaal aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, mag je deze uitnodiging uiteraard naar hen doorsturen. Er geldt een maximum van tien deelnemers voor dit kenniscafé, dus schrijf je snel in! Uiterlijk een dag voor het kenniscafé ontvang je een uitnodiging voor een Microsoft Teams-bijeenkomst. Als je deze accepteert, heb je via de link toegang tot het kenniscafé. Wij adviseren je om op tijd, zeker vijf minuten van tevoren, in te loggen.

Meer informatie?

Stuur voor meer informatie een e-mail naar p.limpens@kentalis.nl. Ben je verhinderd maar wel geïnteresseerd? We kunnen een (online) kenniscafé of workshop verzorgen voor een groep van minimaal twaalf professionals uit (jeugd)zorg of de kinderopvang (zonder extra kosten).