Online Kenniscafé - TOS en meertaligheid

Steeds meer kinderen in Nederland zijn meertalig. Ze groeien bijvoorbeeld op met hun moedertaal en de Nederlandse taal.

Vrijwel dagelijks komen onder andere medewerkers in de kinderopvang, onderwijs en zorg in hun werk in aanraking met meertalige kinderen. Van belang is om alert te zijn op kinderen die vanuit een meertalige opvoedingssituatie ook een taalachterstand of taalstoornis hebben. Maar hoe kom je daar achter? En wat mag je verwachten van een peuter of kleuter die nog geen of weinig Nederlands spreekt?

Tijdens dit gratis toegankelijke kenniscafé krijg je meer informatie over meertaligheid en taalproblemen en hoe je een TOS bij meertaligheid kunt herkennen. Daarnaast krijg je tips hoe je meertalige kinderen kunt helpen.

Programma

Deze workshop heeft als doel je te informeren over de taalontwikkeling van het jonge kind in een meertalige opvoedingssituatie. Daarnaast komt het onderwerp signaleren van problemen in de spraak-taalontwikkeling bij deze kinderen aan de orde en een aantal handvatten om de taal van het jonge kind te stimuleren. Ook komt kort aan bod welke adviezen voor ouders van belang zijn. 

Dit alles gebeurt door middel van korte uitleg afgewisseld met opdrachten en filmpjes. Daarnaast is er de mogelijkheid in gesprek te gaan en vragen te stellen.

  • 19:15 uur inloop
  • 19:30 uur start programma
  • 21:30 uur gelegenheid om vragen te stellen en een drankje te drinken
  • 22:00 uur afsluiting

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk 9 november aanmelden. Er geldt een maximum van 40 deelnemers voor dit kenniscafé, dus schrijf je snel in!

Meer informatie

Voor meer informatie kun je per mail contact opnemen via venkbemiddelpunteindhoven@kentalis.nl

Door het coronavirus worden er tijdens het kennisevenement extra maatregelen getroffen. Wij vragen je om je aan deze maatregelen van het RIVM en GGD te houden.