Online voorlichting over Spraak & Taal Ambulatorium

Het Spraak & Taal Ambulatorium is een (derdelijns) multidisciplinair expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) waarvan de spraak-/taalontwikkeling stagneert, de diagnose moeilijk te stellen is, de eerstelijns zorg vastloopt of wanneer er op andere ontwikkelingsgebieden problemen ontstaan. Wij bieden een kort en intensief behandeltraject van maximaal 8 weken waarbij we op zoek gaan naar nieuwe behandelinsteken. Onderzoekend behandelen noemen we dat: De ontdekkingstocht naar wat werkt om de spraak-/taalontwikkeling weer op gang te brengen.

Om extra informatie te geven over het Spraak & Taal Ambulatorium in Zoetermeer en vragen met betrekking tot de inhoud en het traject te kunnen beantwoorden, organiseren  wij online voorlichtingsbijeenkomsten.

Inschrijven kan voor de eerstvolgende datum: Woensdag 31 augustus van 20.00 tot 21.00 uur

Over het Spraak & Taal Ambulatorium

Het Spraak & Taal Ambulatorium is een (derdelijns) multidisciplinair expertisecentrum voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) waarvan de spraak-/taalontwikkeling stagneert, de diagnose moeilijk te stellen is, de eerstelijns zorg vastloopt of wanneer er op andere ontwikkelingsgebieden problemen ontstaan. Wij bieden een kort en intensief behandeltraject van maximaal 8 weken waarbij we op zoek gaan naar nieuwe behandelinsteken. Onderzoekend behandelen noemen we dat: De ontdekkingstocht naar wat werkt om de spraak-/taalontwikkeling weer op gang te brengen.

Aanmelden en informatie

Je kunt je tot en met 29 augustus digitaal inschrijven.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Als je collega’s hebt die geïnteresseerd zijn, kun je deze uitnodiging of links uiteraard aan hen doorsturen.

Na inschrijving ontvang je op de dag van de bijeenkomst een Teams-link.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team van het Spraak & Taal Ambulatorium in Zoetermeer
Meerzichtlaan 300
2716 NR Zoetermeer 
T 079 329 45 00
E stazoetermeer@kentalis.nl