Open dag Kentalis Guyotschool voor VSO en verblijf voor slechthorende en dove jongeren

Woensdag 30 januari 2019 is er er een open dag bij de Kentalis Guyotschool in Haren en de verblijfsvoorziening aan de Bordewijklaan in Groningen. De Guyotschool is een tweetalige school voor dove en slechthorende leerlingen. Naast de school bieden we ook een veilige woonomgeving in Groningen voor jongeren ver weg wonen van school.

Sfeer proeven op school

Tijdens de open dag kunnen jongeren, ouders en ge├»nteresseerden presentaties volgen over het onderwijs en wonen, vragen stellen aan leerkrachten en vragen stellen aan medewerkers. Ook zijn er rondleidingen door de school en klassen en er is een informatiemarkt waar interessante organisaties voor jongeren zich presenteren.

De open dag is vooral bedoeld voor leerlingen van groep acht en hun ouders of verzorgers. Uiteraard zijn leerlingen die willen overstappen, bijvoorbeeld uit het regulier onderwijs, ook welkom. De open dag op school is van 10.00 uur tot 14.00 uur. Er zijn tolken aanwezig.

Rijksstraat 63a
9752 AC  Haren

Op deze school zijn drie uitstroomprofielen mogelijk:
  • uitstroom vervolgonderwijs (havo, vmbo-tl, vmbo-kb, vmbo-bb)
  • uitstroom arbeid
  • uitstroom dagbesteding

Meer informatie over Kentalis Guyotschool voor VSO lees je hier.

Wonen in de buurt van school

De jongeren en ouders kunnen hun bezoek aan de school combineren met een bezoek aan de woonvoorziening in Groningen. Hier wonen jongeren (begeleid) die doof of slechthorend zijn. Doordeweeks gaan zij naar de Kentalis Guyotschool voor VSO. Zo kunnen jongeren die bijvoorbeeld door de afstand niet thuis kunnen blijven wonen.

Tijdens de open dag zijn er ook rondleidingen door de woonomgeving. De open dag van de woonvoorziening in Groningen is van 12.00 uur tot 15.00 uur. Er zijn tolken aanwezig.

Bordewijklaan 117a
9721 WD  Groningen

Open dag Guyotschool 2019