Open dag Kentalis Maatman College

We organiseren een informatieavond voor ouders en leerlingen en voor intern begeleiders van basisscholen. Tijdens de informatieavond vertellen we je meer over de uitstroomprofielen van het Maatman College.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan deze avond? Meld je dan aan via infomaatmancollege@kentalis.nl.

Over Kentalis Maatman College

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij het Kentalis Maatman College in Enschede voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ga naar scholenpagina.