Open dag Kentalis Maatman College

Op maandag 14 januari nodigen we je van harte uit voor de open dag van het Kentalis Maatman College. Hier volgen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of leerlingen die slechthorend of doof zijn onderwijs. 

Programma open dag

Je kunt deze dag lessen bezoeken, presentaties bekijken en informatie krijgen over: 

 • verschillende uitstroommogelijkheden
 • MBO-1 opleiding
 • onze leerlingbegeleiding
 • het vak 'communicatie'
 • logopedie
 • stage
 • begeleiding naar werk
 • samenwerking met regulier voortgezet onderwijs
 • maatschappelijk werk
 • ICT-onderwijs
 • aanmeldprocedure
 • Kentalis Spraaktaal Ambulatorium
 • gebarenworkshop

Leerlingen kunnen actief aan de gang. Zo kunnen ze lessen volgen en deelnemen aan praktijkactiviteiten.

Over het Kentalis Maatman College

Het Kentalis Maatman College is een cluster 2-school. Wij verzorgen onderwijs voor leerlingen van 11 tot 20 jaar met een communicatie beperking als gevolg van: 

 • een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • gehoorproblemen (doof of slechthorend)
 • een combinatie van bovenstaande met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS)

Lees meer over Kentalis Maatman College.

We bieden de volgende onderwijsrichtingen:
 • Diplomagericht onderwijs
  Leerwerktraject/MBO-1
  VMBO: basis-, kader- en theoretische leerweg
 • Uitstroom naar(beschermde) arbeid
  Een traject waarbij, na een gedegen basis in de onderbouw, leerlingen zich gaan oriënteren op een vak en via stages naar werk worden begeleid. Op dit moment realiseren we 98% werkgarantie.
 • Uitstroom naar dagbesteding
  Deze leerlingen volgen een deel van het programma van de uitstroomrichting 'arbeid' en worden begeleid naar wonen, werken en vrije tijd.