Open dag VSO Kentalis Thorbecke

Op maandag 27 januari en dinsdag 28 januari 2020 zijn er doelgroepenavonden op het Thorbecke Scholengemeeschap, de reguliere middelbare school waarmee Kentalis VSO Thorbecke samenwerkt. 

Tijdens de vakschoolavonden komen leerlingen en hun ouders en leerlingen meer te weten over de school. Op beide avonden zijn medewerkers van VSO Kentalis Thorbecke aanwezig. 

Over VSO Kentalis Thorbecke

VSO Kentalis Thorbecke in Zwolle is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen hier praktijkonderwijs of het vmbo. De school is gevestigd in een reguliere school: Thorbecke Scholengemeenschap. Ga naar scholenpagina.