Partners in Verstaan: Talkshow 'Hoe is het voor jou?'

In 2021 organiseert het Congres Partners in Verstaan een aantal evenementen waarvoor medewerkers van audiologische centra, zorg en onderwijs zich kunnen inschrijven. 

Deze online talkshow gaat over welke emoties ouders ervaren als zij een kind krijgen met een beperking en hoe wij hier als professionals rekening mee kunnen houden en hier aandacht aan kunnen besteden. Gasten zijn Edith Raap (docent ouderbegeleiding aan de HU, onderzoeker en podcastmaker over het onderwerp levend verlies), Minke Verdonk (orthopedagoog, onderzoeker en ervaringsdeskundige ouder), Joyce de Ruiter (ervaringsdeskundige en spreker op het gebied van wendbaarheid en omgaan met veranderingen) en Jacomine Tavenier (logopedist/gezinsbegeleider bij Pento Vroegbehandeling).

Over het congres Partners in Verstaan

Het Siméacongres gaat vanaf 2021 verder onder een nieuwe naam. Het congres wordt nu gedragen door de drie besturen FENAC, SiaC én Siméa. Dat betekent dat er ook een nieuwe naam is voor het Siméacongres: Congres Partners in Verstaan.

Het congres vindt plaats op 11 en 12 november. Informatie over het programma en de inschrijving volgen te zijner tijd.