Save the date: Symposium ter gelegenheid van de oratie van Prof. Saskia Damen

'Het potentieel (be)grijpen'

Ter gelegenheid van de oratie van Prof. Saskia Damen organiseert Kentalis het symposium 'Het potentieel (be)grijpen': ontwikkeling en leren van personen met een communicatief meervoudige beperking en van personen met een beperking in horen én zien (doofblindheid).

Het symposium wordt geopend door Oscar Dekker, bestuurder van Kentalis. Trees van Nunen-Schrauwen, GZ-psycholoog bij Kentalis is dagvoorzitter deze dag.

Sprekers

  • Prof. dr. Alexander Minnaert, hoogleraar Orthopedagogiek en klinische onderwijskunde bij de RUG
  • Prof. Annette van der Putten, hoogleraar Orthopedagogiek en verbonden aan de Academische Werkplaats EMB bij de RUG
  • Dr. Margje van der Schuit, senior onderzoeker bij Kentalis en dr. Eline Heppe, senior onderzoeker bij Kentalis en de VU
  • Daarnaast presenteren verschillende promovendi hun promotieonderzoek en komen personen met doofblindheid/CMB, hun ouders en begeleiders aan het woord.

Voorinschrijving

Aan het programma wordt nog gewerkt. Wel kun je nu al een voorinschrijving doen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Praktische vragen over het symposium kun je stellen via de mail: kennisevenementen@kentalis.nl.

Zet 3 november 2023 alvast in je agenda. Hopelijk tot dan!

Inaugurele rede

Aansluitend aan dit symposium spreekt Saskia Damen haar inaugurele rede uit. Deze academische zitting vindt plaats om 16.15 uur in de Aula van  het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor geldt een aparte inschrijving. Deze wordt later bekend gemaakt.