Save the date: Taalgrenzen voor dove en slechthorende nieuwkomers

Op 3, 4 en 5 november 2021 vindt een driedaags online kennisevenement plaats ter afsluiting van het project ‘Taalgrenzen’. Houd je agenda dus vast vrij! Doel van het project ‘Taalgrenzen’ is het verbeteren van de zorg voor dove en slechthorende volwassen nieuwkomers. Ook kijken we naar het onderwijs en naar de inburgering voor deze doelgroep.

Programma

Dag 1: woensdag 3 november
(Inter)nationale sprekers vertellen over onderzoek naar het welbevinden en taal/communicatie van dove en slechthorende nieuwkomers.

Dag 2: donderdag 4 november
Interactieve werksessies over de zorg, het onderwijs en inburgering voor dove en slechthorende nieuwkomers. Ervaringsdeskundigen aan het woord.

Dag 3: vrijdag 5 november
De gratis online kennismodules met handreikingen voor professionals worden gepresenteerd en er is ruimte voor uitwisseling over vervolgstappen.

Toegankelijk

Tijdens het evenement is er aandacht voor toegankelijke communicatie. Gebarentolken en schrijftolken zijn geregeld.

Meer informatie

Heb je vragen, neem dan contact op via de mail: kennisevenementen@kentalis.nl

Kortom: noteer 3, 4 en 5 november 2021 alvast in je agenda, hopelijk tot dan!