Symposium Samen Meer!

Muziek luisteren, een verhaaltje vertellen, de weg vragen. Het lijkt eenvoudig. Maar als de taalontwikkeling niet loopt zoals het hoort valt dit niet altijd mee. Tijdens het symposium 'Samen meer!' op 22 maart a.s. wordt u bijgepraat over de laatste kennis en inzichten rondom taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij jonge kinderen.

Dit symposium wordt georganiseerd door de samenwerkende Logopedisten Meppel, kinderopvang Meppel en Kentalis.

Programma

14.30 uur Ontvangst en inloop
15.00 uur Welkomstwoord
15.15 uur Plenaire lezing: door Michiel Masselink
16.00 uur Eerste workshopronde
16.45 uur Pauze
17.15 uur Tweede workshopronde
18.00 uur Afsluiting onder genot van een hapje en drankje
18.15 uur Einde

Wijze van inschrijving

Registratie is mogelijk tot en met 20 maart via onderstaande aanmeldknop of deze link. Schrijf op tijd in want vol = vol.

Informatie en parkeren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlien Bakker, telefoonnummer  06 22 62 28 24.

Parkeren kan bij het Palet of bij de Jumbo Koedijkslanden.
 

Inhoud plenaire lezing en workshops

Plenaire lezing

Door: Michiel Masselink, trainer / instructeur

Het jonge kind is altijd de rode draad geweest bij Michiel. 25 jaar geleden in de rol van leerkracht, later als onderwijsadviseur en nu als trainer/ instructeur in de kinderopvang. Hij werkt deels voor de kinderopvang-organisatie die hij veertien jaar geleden gestart is met zijn vrouw.

Naast taalprogramma's organiseert hij ook VVE trajecten met pedagogisch medewerkers, geeft de cursussen 'werken met kinderen van 0-2 jaar' en komt hij op veel locaties om te coachen. Zijn credo: 'spelen is de beste manier van leren. Voor het kind en de pedagogische medewerker.

Workshops

Beginnende geletterdheid
Door: Marion Askamp en Rianne Kooiker, logopedisten

Waar bij het ene kind het leren lezen vanzelf lijkt te gaan, is bij de ander meer aandacht en stimulans nodig. Het proces van leren lezen en schrijven komt al heel vroeg op gang. Goed leesonderwijs is van groot belang en begint met intensieve voorbereidende activiteiten in de kleutergroep. Een taalrijke omgeving is daarbij van groot belang.

In deze workshop besteden wij aandacht aan wat er nodig is om een kleuter goed voor te bereiden op taal- en leesonderwijs. Welke kleuters lopen een verhoogd risico op lees- en spellingsproblemen en hoe kun je deze kleuters begeleiden. Wij zullen verschillende lesmethodieken op een rijtje zetten en we willen jullie het ook laten ervaren, zodat jullie na afloop voldoende mogelijkheden hebben om (risico) kleuters goed voor te bereiden op het leren lezen en spellen. Kortom veel informatie en handvatten waarmee je direct aan de slag kunt.

Het peuterbrein (prikkelverwerking bij kinderen)
Door: Christine ten Kate, trainer

Tot een kind 6 à 7 jaar oud is, is het brein bezig een stevig fundament te leggen dat noodzakelijk is om daarna schools te kunnen leren. In deze workshop kijken we vanuit kennis over de breinontwikkeling kritisch naar ons aanbod. Bieden wij het jonge kind de optimale omgeving en ervaringen om dit fundament te ontwikkelen?

Kindergebaren
Door: Sandra Muis en Jacqueline Perotti, trainers

Met babygebaren ondersteun je de gesproken taal met handgebaren, we gebruiken hierbij de gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT). 

Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is het cognitief al veel eerder in staat om te communiceren. Door het kind gebaren aan te leren, kun je deze periode overbruggen. Dit kan al vanaf acht maanden! In deze workshop vertellen wij waarom het werken met gebaren op een kinderdagverblijf een grote meerwaarde is. Daarnaast leren wij jullie een aantal gebaren die veel worden toegepast in het werken met baby’s en peuters.

Sensorische integratie
Door: Sandra Luten, fysiotherapeut

Een praktische prikkelende workshop over zintuiglijke prikkels Wat ervaart een kind dat zijn lijf niet goed voelt, wat ervaart een kind dat overgevoelig is voor tastprikkels, hoe is het om hiervoor over- of ondergevoelig te zijn? En wat moet je er mee?
In deze workshop hoop ik jullie wat ervaringen te kunnen geven die je mee kunt nemen in de begeleiding van kinderen met zintuiglijke informatie-verwerkingsproblemen! Deze workshop is leerzaam voor iedereen!

Beginnende Communicatie
Door: Ingrid de Kam, Marlien Bakker

Waar bij het ene kind de taalontwikkeling vanzelf lijkt te gaan is bij de ander meer aandacht en stimulans nodig. Ondersteunende communicatie kan daar ook wenselijk bij zijn. Wil jij weten hoe je de communicatie met (jonge) kinderen en de spraak-/taalontwikkeling kunt verbeteren/stimuleren? Dan is deze workshop een aanrader! De workshop is gebaseerd op de principes van de Beginnende Communicatie (L. van den Dungen & N. den Boon) 

Tijdens de workshop wordt onder andere besproken wat de communicatieve functies zijn, hoe ze zich ontwikkelen en wat het belang hier van is. Daarnaast bespreken we hoe deze zich verhouden in relatie tot de spelontwikkeling en de taalontwikkeling en hoe dit te beide te stimuleren.

De Learning Tree (Greenspan, 1996) komt aan bod én deze workshop bevat een leuke ‘inspiratiemarkt’ waarbij verschillende taalstimulerende materialen worden getoond. Natuurlijk is er ruimte voor vragen over de niet- of nauwelijks sprekende dreumes, peuter en kleuter. Kortom…een inspirerende workshop waarbij je na afloop met een hoofd vol (concrete) ideeën weer de deur uit loopt.

Deze workshop is met name bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, gastouders en
leerkrachten voor groep 1 en 2.

Meertaligheid en TOS
Door: Corrine van Nijhuis, logopedist

In deze workshop gaan we in op Meertaligheid & TOS. We gaan ervan uit dat er bij de deelnemers al een basiskennis is over TOS . De gevolgen van TOS die ook bij meertalige kinderen gelden, de signalen voor een TOS in de eerste of tweede taal worden besproken. Ook is er aandacht voor de handelingsadviezen via een casus en de dagelijkse praktijk.

Beleef TOS
Door: Machteld Kort, logopedist

Hoe is het om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben? Ervaar het zelf tijdens deze korte versie van de TOS-beleving. Door een aantal opdrachten te doen, ga je ervaren en beleven hoe het is om TOS te hebben. Daarnaast krijg je een indruk van de gevolgen van TOS. Je leert wat TOS is en gaat kinderen en jongeren met TOS beter begrijpen.