Symposium: Samen sterk in TOS

Op 19 maart organiseert Kentalis De Open Cirkel en basisschool de Regenboog voor alle voorschoolse organisaties in de omgeving van Cuijk het symposium 'Samen Sterk in TOS'.

Eén op de twintig jonge kinderen heeft moeite met het spreken en/of begrijpen van taal. Deze kinderen kunnen vaak niet goed duidelijk maken wat ze bedoelen of ze begrijpen anderen soms niet. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) werkt door op het alledaagse leven en in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Het is belangrijk dat signalen van TOS gedurende de voorschoolse periode tijdig worden herkend en dat er vroegtijdige interventie kan plaatsvinden. Dit voorkomt leer- en ontwikkelingsproblemen gedurende de basisschoolperiode. Voorschoolse instellingen, waaronder kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders en GGD hebben hierin een belangrijke signaalfunctie.

Programma

We starten de avond met een gezamenlijke belevingscircuit om te ervaren hoe het is als je TOS hebt. In de workshops daarna wordt er dieper ingegaan op het vroegtijdig herkennen van TOS en het bieden van handvatten om taal aan peuters aan te bieden.

18:30u - 19:00u Inloop en ontvangst
19:00u - 19:15u Openingswoord en gezamenlijke beleving
19:20u - 20:20u Workshops
20:15u - 20:30u Afsluiting

Workshops

Herken TOS
In deze workshop wordt informatie gegeven over het signaleren van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarnaast worden er begeleidingstips gegeven voor het gericht stimuleren van de spraak en taal van kinderen.

De niet pratende peuter
In deze workshop laten we zien hoe kinderen met een taalontwikkelingsstoornis spelenderwijs leren communiceren en de taal leren aan de hand van beelden uit de vroegbehandeling op De Open Cirkel. 

Taal en spel: tips en inzichten om via spel de spraaktaalontwikkeling te stimuleren
In deze workshop geven we tips en inzichten om via spel de spraaktaalontwikkeling te stimuleren en gaan we interactief aan de slag aan de hand van spelmateriaal.

Interactief voorlezen en de verteltafel
In deze workshop laten we zien hoe interactief voorlezen en werken met een verteltafel bijdraagt aan het begrijpen van een verhaal en het zelf (na)vertellen van een verhaal. Het begrijpelijk leren vertellen van een verhaal is belangrijk voor de taalontwikkeling en het sociale functioneren.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden tot 15 maart.

Meer informatie

Voor vragen over het programma kun je contact opnemen met Dorothé van 't Hoff, via 06 10588471 (dinsdag en donderdag).