Symposium TOS voor logopedisten en zorgprofessionals

Op 21 november 2023 organiseert Kentalis een symposium voor logopedisten, orthopedagogen en gedragsdeskundigen.
Door middel van een lezing, workshops met praktische handvatten en de aanwezigheid van een ervaringsdeskundige bieden we een mooi en inhoudelijk programma waarmee je je kennis omtrent taalontwikkelingsstoornissen (TOS) kunt verbreden.

Programma

17:00 uur Inloop met een buffet
18.00 uur Welkomstwoord en plenaire lezing prof. dr. Constance Vissers
18:45 uur Workshopronde 1
19.45 uur Pauze
20.15 uur Workshopronde 2
21.15 uur Afsluiting

Plenaire lezing

Neuropsychologisch perspectief op TOS
Prof. dr. Constance Vissers, senior onderzoeker Kentalis

Taal hebben we hard nodig. Om ons te verbinden met de ander, de wereld om ons heen en onze binnenwereld. Met sociale taal communiceren we met de buitenwereld, met innerlijke taal communiceren we met onszelf. Taal in het kwadraat. Kinderen, jongeren en volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben minder taal tot hun beschikking. Dit maakt hun wereld klein. Hoe kunnen we de wereld van kinderen en jongeren met TOS groter maken op basis van empirisch en theoretisch onderbouwde inzichten? En hoe kunnen we de wereld zo ontwerpen dat mensen met TOS gelijkwaardig kunnen participeren? Deze vragen ziet Constance Vissers als de belangrijkste opdracht van haar leerstoel. Tijdens deze lezing kijken we naar TOS dooreen neuropsychologische bril. Die bril maakt de samenhang zichtbaar tussen de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen van mensen met TOS. Inzicht in het samenspel tussen (innerlijke) taal, executieve controle, Theory of Mind en muziek leidt tot nieuwe vormen van diagnostiek, zorg en onderwijs. Het zijn de bouwstenen voor een grotere wereld.

Workshops

Blootstellingsachterstand of TOS? Diagnostiek bij meertaligheid in de logopedische praktijk
Charlotte Megens-Huigh, MSc, klinisch linguïst Kentalis

In deze workshop maak je kennis met de LITMUS-NL: een gestandaardiseerde online testbatterij voor de signalering van TOS bij meertalige kinderen, wanneer onderzoek in beide talen niet mogelijk is (Blom, Boerma, Gerrits, De Graaf en Wouda,2023). De verschillende testen meten in plaats van taalspecifieke kennis, meer universele taalvaardigheden die kinderen verwerven in elke taal die ze leren. Hierdoor kan de LITMUS-NL goed worden ingezet bij meertalige kinderen in de logopedische praktijk. De eerste indruk van logopedisten ten aanzien van de bruikbaarheid van de testbatterij is positief(Wouda, 2021). Aan de hand van een casus doorlopen we de afname en scoring van de testen en interpreteren we de resultaten.

Verhalen van een ervaringsdeskundige
Meike van Genugten, Kentalis

Meike vertelt hoe bij haar TOS is ontdekt. Aan de hand van voorbeelden vertelt zij over haar school- en werkervaringen en situaties waar zij tegenaan loopt. Meike geeft tips die haar hebben geholpen en vertelt over de dingen die haar sterker hebben gemaakt.

Spelontwikkeling en materialen
Iris van Mackelenbergh-Bogaerts & Ayla Alkemade-Hijink, speltherapeuten Kentalis

We nemen de deelnemer graag mee, in de spelontwikkeling van het kind. Er wordt gekeken naar de verschillende spelfasen en ook naar diverse spelvormen. Middels voorbeelden uit de praktijk, geven we handvatten, zodat iemand zelf een inschatting kan maken, over waar het kind in de spelontwikkeling zit. We gaan daarnaast ook nog aan de slag met een aantal leuke oefeningen.

Core Vocabulary Therapie
Martina de Groot, logopedist – spraaktaalpatholoog Spraak & Taalambulatorium Kentalis Eindhoven

De Core Vocabulary Therapie is een oefentherapie voor kinderen met aanhoudende fonologische problemen die zich vaak kenmerken door inconsistente vervangingen. Het doel is het stabiliseren van een correcte woordproductie waarbij gebruikgemaakt wordt van woorden uit de dagelijkse situatie die belangrijk zijn voor het kind. In deze workshop krijg je aan de hand van uitleg en videobeelden meer inzicht in de werkwijze van deze therapiemethode.

Het inzetten van communicatiekaarten individueel, op de groep en thuis
Anne Moerland-Grootenboer & Silvia Vermeulen-Schrauwen, logopedisten Kentalis Breda

Een communicatiekaart is een van de vele vormen van ondersteunde communicatie. Vanuit de vroegbehandeling in Breda zijner met het softwareprogramma MindExpress communicatiekaarten ontwikkeld. Deze kunnen door de dag heen ingezet worden. Waar vind je deze kaarten? Hoe pas je zelf de bestaande kaarten aan? Hoe zet je ze in? En hoe betrek je de omgeving van de cliënt erbij? Vanuit videobeelden wordt er antwoord gegeven op deze vragen. Ook word je zelf aan de slag gezet om te oefenen met het communiceren met de communicatiekaarten. De eerste stap in het inzetten van de communicatiekaarten is namelijk er zelf zoveel mogelijk mee communiceren.

Pauze

Tijdens de pauze is er ruimte om de informatiestand van Kentalis te bezoeken. Hier vind je meer informatie over TOS bij zowelpeuters en kleuters jonger dan 5, als bij oudere kinderen en jongeren.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor logopedisten bij de NVLF. Er zijn geen kosten verbonden aan dit symposium.

Aanmelding

Wil je dit symposium bijwonen? Meld je dan voor 15 november aan via deze inschrijflink.
In geval van vragen kun je contact opnemen met kennisevenementen@kentalis.nl.